Mercure Paris Roissy Charles de Gaulle (310)

Địa chỉ đỗ xe

3 Allée du Verger, 95700 Roissy en France, FR

Đặt

Giờ

thứ hai
 • 06:00 - 23:59
 • 00:00 - 01:00
thứ ba
 • 06:00 - 23:59
 • 00:00 - 01:00
thứ tư
 • 06:00 - 23:59
 • 00:00 - 01:00
thứ năm
 • 06:00 - 23:59
 • 00:00 - 01:00
thứ sáu
 • 06:00 - 23:59
 • 00:00 - 01:00
thứ bảy
 • 06:00 - 23:59
 • 00:00 - 01:00
chủ nhật
 • 06:00 - 23:59
 • 00:00 - 01:00

Tarifs

1 jour ₫ 625.978,92
3 jours ₫ 1.001.669,06
5 jours ₫ 1.251.957,84
7 jours ₫ 1.502.246,62
10 jours ₫ 1.877.936,76
15 jours ₫ 2.503.915,68

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau