Mercure Paris Roissy Charles de Gaulle (303)

Địa chỉ đỗ xe

3 Allée du Verger, 95700 Roissy en France, FR

Đặt

Giờ

thứ hai
 • 06:00 - 23:59
 • 00:00 - 01:00
thứ ba
 • 06:00 - 23:59
 • 00:00 - 01:00
thứ tư
 • 06:00 - 23:59
 • 00:00 - 01:00
thứ năm
 • 06:00 - 23:59
 • 00:00 - 01:00
thứ sáu
 • 06:00 - 23:59
 • 00:00 - 01:00
thứ bảy
 • 06:00 - 23:59
 • 00:00 - 01:00
chủ nhật
 • 06:00 - 23:59
 • 00:00 - 01:00

Tarifs

1 jour ₫ 488.243,00
3 jours ₫ 963.637,50
5 jours ₫ 1.385.068,30
7 jours ₫ 1.939.095,62
10 jours ₫ 2.770.136,60
15 jours ₫ 4.155.204,90

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau