Low Cost Parking Mallorca (5)

Địa chỉ đỗ xe

Pol. Son Oms, Cl Can Rius, 7610 Palma, ES

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 178.594,15
3 jours ₫ 409.867,15
5 jours ₫ 615.443,15
7 jours ₫ 846.716,15
10 jours ₫ 1.155.080,15
15 jours ₫ 1.566.232,15

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau