Low Cost Parking Mallorca (7)

Địa chỉ đỗ xe

Pol. Son Oms, Cl Can Rius, 7610 Palma, ES

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 178.594,15
3 jours ₫ 410.124,12
5 jours ₫ 615.443,15
7 jours ₫ 847.230,09
10 jours ₫ 1.156.365,00
15 jours ₫ 1.564.947,30

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau