Long Parking (2)

Otopeni Airport Parking - Longparking is a long-term car park located in Otopeni. It has 7,000 square feet of long-term parking area and 24-hour video surveillance is monitored.

Địa chỉ đỗ xe

40-42 SOSEAUA BUCURESTI-PLOIESTI, 75100 Otopeni, RO

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 270.846,38
3 jours ₫ 406.269,57
5 jours ₫ 535.782,45
7 jours ₫ 649.363,19
10 jours ₫ 819.734,30
15 jours ₫ 1.102.401,30

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau