King Parking - scoperto (6)

Địa chỉ đỗ xe

Via Portuense,, 2335 - 00054 Fiumicino, IT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 205.576,00
3 jours ₫ 385.455,00
5 jours ₫ 539.637,00
7 jours ₫ 642.425,00
10 jours ₫ 873.698,00
15 jours ₫ 1.233.456,00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau