Kameha Parking - Scoperto (6)

Địa chỉ đỗ xe

Via Facchinetti 45, 21019 Somma L.do (VA), IT

Hướng dẫn

  1. Please arrive at Kameha Parking 20 minutes prior to the time you have indicated on your reservation.
  2. Free Shuttle runs every 10-20 min
  3. The shuttle will drop you to your departure terminal. It takes 9 minutes on average to get to the terminals.

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 524.218,80
3 jours ₫ 904.277,43
5 jours ₫ 1.128.098,30
7 jours ₫ 1.248.360,26
10 jours ₫ 1.624.050,40
15 jours ₫ 2.254.911,75

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau