Kameha Parking (6)

Địa chỉ đỗ xe

Via Facchinetti 45, 21019 Somma L.do (VA), IT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 524.218,80
3 jours ₫ 904.277,43
5 jours ₫ 1.128.098,30
7 jours ₫ 1.248.360,26
10 jours ₫ 1.624.050,40
15 jours ₫ 2.254.911,75

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau