Joy Park Fly Airport Parking (126)

Địa chỉ đỗ xe

1610 N 4th St, San Jose, US-CA 95112, US

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 150.629,85
3 jours ₫ 451.889,55
5 jours ₫ 753.149,24
7 jours ₫ 1.054.408,94
10 jours ₫ 1.506.298,49
15 jours ₫ 2.259.447,73

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau