IVM Parking - scoperto (140)

Địa chỉ đỗ xe

Via Perugino,1, 24068 Seriate BG, IT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 246.691,20
3 jours ₫ 377.745,90
5 jours ₫ 480.533,90
7 jours ₫ 562.764,30
10 jours ₫ 686.109,90
15 jours ₫ 891.685,90

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau