IVM Parking - coperto (38)

Địa chỉ đỗ xe

Via Perugino,1, 24068 Seriate BG, IT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 308.364,00
3 jours ₫ 467.685,40
5 jours ₫ 673.261,40
7 jours ₫ 878.837,40
10 jours ₫ 1.146.086,20
15 jours ₫ 1.557.238,20

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau