Garage Sammartini - veicoli categoria molto grande (0)

Địa chỉ đỗ xe

Via Francesco Sforza 4, 20122 Milano, IT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 1.027.880,00
3 jours ₫ 3.083.640,00
5 jours ₫ 4.368.490,00
7 jours ₫ 5.139.143,03
10 jours ₫ 5.910.310,00
15 jours ₫ 6.552.735,00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau