Fast Parking - coperto (4)

Địa chỉ đỗ xe

Via Brucoli, 2, 95121 Catania, IT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 154.182,00
3 jours ₫ 462.546,00
5 jours ₫ 770.910,00
7 jours ₫ 1.079.274,00
10 jours ₫ 1.541.820,00
15 jours ₫ 2.312.730,00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau