Exclusive Park Car Valet - Scoperto (0)

Địa chỉ đỗ xe

Via Fratelli Wright,, 21, 00043 Ciampino RM, IT

Hướng dẫn

Appuntamento Arrivi terminal 3 - Parcheggio sosta Breve

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 252.858,48
3 jours ₫ 379.030,75
5 jours ₫ 463.316,91
7 jours ₫ 589.746,15
10 jours ₫ 737.246,93
15 jours ₫ 968.776,90

Bãi đỗ xe tương tự

Parking Service Fiumicino car valet - scoperto
easy Parking Lunga Sosta - Scoperto
Sky Park Car Valet - Scoperto
Evolution parking car valet-scoperto
Parco Leonardo Parking - Coperto