Exclusive Park - Car Valet Coperto (0)

Địa chỉ đỗ xe

Via Fratelli Wright, 21, 00043 Ciampino RM, IT

Hướng dẫn

Appuntamento Arrivi terminal 3 - Parcheggio sosta Breve

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 315.057,12
3 jours ₫ 449.807,16
5 jours ₫ 584.831,64
7 jours ₫ 764.864,28
10 jours ₫ 1.012.409,16
15 jours ₫ 1.462.216,32

Bãi đỗ xe tương tự

Tomass Parking car valet - coperto
Parking and Go car valet-scoperto
Sky Park Car Valet - Scoperto
Area 4 Parking car valet - coperto
Sky Park Keep Your Keys - Covered