EconoPark (184)

Địa chỉ đỗ xe

133-98 142nd St, Jamaica, US-NY 11436, US

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 208.653,67
3 jours ₫ 625.961,02
5 jours ₫ 1.043.268,37
7 jours ₫ 1.460.575,72
10 jours ₫ 2.086.536,74
15 jours ₫ 3.129.805,10

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau