Easy Parking Comiso - coperto (21)

Địa chỉ đỗ xe

C.da Bosco Rotondo SP, 97013 Comiso - Pedalino, IT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 07:00 - 23:59
thứ ba
  • 07:00 - 23:59
thứ tư
  • 07:00 - 23:59
thứ năm
  • 07:00 - 23:59
thứ sáu
  • 07:00 - 23:59
thứ bảy
  • 07:00 - 23:59
chủ nhật
  • 07:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 128.228,03
3 jours ₫ 384.684,09
5 jours ₫ 641.140,15
7 jours ₫ 768.083,33
10 jours ₫ 1.097.261,90
15 jours ₫ 1.372.219,80

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau