Easy Parken Köln - Shuttle Service (293)

Địa chỉ đỗ xe

Wilhelm-Ruppert-Straße 38, 51147 Cologne, DE

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 591.031,00
3 jours ₫ 770.910,00
5 jours ₫ 1.027.880,00
7 jours ₫ 1.131.438,91
10 jours ₫ 1.541.820,00
15 jours ₫ 1.800.074,85

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau