ChronoPark Roissy CDG (1993)

Địa chỉ đỗ xe

3 route de Moussy, 77230 Villeneuve sous dammartin, FR

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 488.243,00
3 jours ₫ 745.213,00
5 jours ₫ 950.789,00
7 jours ₫ 1.207.759,00
10 jours ₫ 1.593.214,00
15 jours ₫ 2.235.639,00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau