Caravaggio Parking pagamento online - coperto (29)

Địa chỉ đỗ xe

Via Matteotti, 58, 24050 Grassobbio BG, IT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 316.073,10
3 jours ₫ 483.103,60
5 jours ₫ 652.703,80
7 jours ₫ 819.734,30
10 jours ₫ 1.202.619,60
15 jours ₫ 1.734.547,50

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau