Blue Valet Roissy - Service voiturier (couvert) (124)

Địa chỉ đỗ xe

Aéroport de Paris-Charles de Gaulle, 95700 Roissy-en-France, FR

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 06:00 - 23:00
thứ ba
  • 06:00 - 23:00
thứ tư
  • 06:00 - 23:00
thứ năm
  • 06:00 - 23:00
thứ sáu
  • 06:00 - 23:00
thứ bảy
  • 06:00 - 23:00
chủ nhật
  • 06:00 - 23:00

Tarifs

1 jour ₫ 1.156.365,00
3 jours ₫ 1.670.305,00
5 jours ₫ 2.184.245,00
7 jours ₫ 2.569.700,00
10 jours ₫ 2.955.155,00
15 jours ₫ 3.597.580,00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau