Blue Valet Gare Montparnasse - Service voiturier (0)

Địa chỉ đỗ xe

Gare Montparnasse, 17 Boulevard de Vaugirard, 17 Boulevard de Vaugirard, 75015 Paris, FR

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 06:00 - 23:00
thứ ba
  • 06:00 - 23:00
thứ tư
  • 06:00 - 23:00
thứ năm
  • 06:00 - 23:00
thứ sáu
  • 06:00 - 23:00
thứ bảy
  • 06:00 - 23:00
chủ nhật
  • 06:00 - 23:00

Tarifs

1 jour ₫ 745.213,00
3 jours ₫ 1.002.183,00
5 jours ₫ 1.516.123,00
7 jours ₫ 1.773.606,94
10 jours ₫ 2.158.548,00
15 jours ₫ 2.802.257,85

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau