Blue Valet Gare du Nord - Service voiturier (35)

Địa chỉ đỗ xe

3 rue de Compiègne, 75010 Paris, FR

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 06:00 - 23:00
thứ ba
  • 06:00 - 23:00
thứ tư
  • 06:00 - 23:00
thứ năm
  • 06:00 - 23:00
thứ sáu
  • 06:00 - 23:00
thứ bảy
  • 06:00 - 23:00
chủ nhật
  • 06:00 - 23:00

Tarifs

1 jour ₫ 745.213,00
3 jours ₫ 1.516.123,00
5 jours ₫ 1.901.578,00
7 jours ₫ 2.158.548,00
10 jours ₫ 2.544.003,00
15 jours ₫ 3.186.428,00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau