Blue Valet Bordeaux - Service voiturier (163)

Địa chỉ đỗ xe

Dépose minute de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, 33700 Mérignac, FR

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 05:00 - 23:00
thứ ba
  • 05:00 - 23:00
thứ tư
  • 05:00 - 23:00
thứ năm
  • 05:00 - 23:00
thứ sáu
  • 05:00 - 23:00
thứ bảy
  • 05:00 - 23:00
chủ nhật
  • 05:00 - 23:00

Tarifs

1 jour ₫ 616.728,00
3 jours ₫ 1.387.638,00
5 jours ₫ 1.516.123,00
7 jours ₫ 1.516.123,00
10 jours ₫ 1.773.093,00
15 jours ₫ 2.415.518,00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau