Blue Valet Aix-en-Provence - Service voiturier (89)

Địa chỉ đỗ xe

Dépose minute de gare d'Aix-en-Provence, 13290 Aix-en-Provence, FR

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 05:00 - 23:00
thứ ba
  • 05:00 - 23:00
thứ tư
  • 05:00 - 23:00
thứ năm
  • 05:00 - 23:00
thứ sáu
  • 05:00 - 23:00
thứ bảy
  • 05:00 - 23:00
chủ nhật
  • 05:00 - 23:00

Tarifs

1 jour ₫ 513.940,00
3 jours ₫ 1.156.365,00
5 jours ₫ 1.413.335,00
7 jours ₫ 1.670.305,00
10 jours ₫ 2.055.760,00
15 jours ₫ 2.698.185,00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau