Blu Parcheggio - coperto (72)

Địa chỉ đỗ xe

Via Azzano San Paolo, 65, 24050 Grassobbio BG, IT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 05:30 - 23:59
thứ ba
  • 05:30 - 23:59
thứ tư
  • 05:30 - 23:59
thứ năm
  • 05:30 - 23:59
thứ sáu
  • 05:30 - 23:59
thứ bảy
  • 05:30 - 23:59
chủ nhật
  • 05:30 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 508.800,60
3 jours ₫ 693.819,00
5 jours ₫ 901.964,70
7 jours ₫ 1.110.110,40
10 jours ₫ 1.387.638,00
15 jours ₫ 1.850.184,00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau