Bari Car Valet (0)

Địa chỉ đỗ xe

Aeroporto di Bari, 70128 Bari, IT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 05:00 - 23:00
thứ ba
  • 05:00 - 23:00
thứ tư
  • 05:00 - 23:00
thứ năm
  • 05:00 - 23:00
thứ sáu
  • 05:00 - 23:00
thứ bảy
  • 05:00 - 23:00
chủ nhật
  • 05:00 - 23:00

Tarifs

1 jour ₫ 359.758,00
3 jours ₫ 539.637,00
5 jours ₫ 899.395,00
7 jours ₫ 1.259.153,00
10 jours ₫ 1.541.820,00
15 jours ₫ 2.312.730,00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau