Area 4 Parking - scoperto (30)

Địa chỉ đỗ xe

Via Uolchefit, 24, 00054 Fiumicino RM, IT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 05:00 - 23:59
thứ ba
  • 05:00 - 23:59
thứ tư
  • 05:00 - 23:59
thứ năm
  • 05:00 - 23:59
thứ sáu
  • 05:00 - 23:59
thứ bảy
  • 05:00 - 23:59
chủ nhật
  • 05:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 179.879,00
3 jours ₫ 295.515,50
5 jours ₫ 444.558,10
7 jours ₫ 534.497,60
10 jours ₫ 675.831,10
15 jours ₫ 912.243,50

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau