Area 4 Parking car valet - scoperto (15)

Địa chỉ đỗ xe

Via Uolchefit, 24, 00054 Fiumicino RM, IT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 05:00 - 23:59
thứ ba
  • 05:00 - 23:59
thứ tư
  • 05:00 - 23:59
thứ năm
  • 05:00 - 23:59
thứ sáu
  • 05:00 - 23:59
thứ bảy
  • 05:00 - 23:59
chủ nhật
  • 05:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 308.364,00
3 jours ₫ 462.546,00
5 jours ₫ 591.031,00
7 jours ₫ 719.516,00
10 jours ₫ 899.395,00
15 jours ₫ 1.156.365,00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau