Airport Shuttle Parking - Indoor Parking (427)

Địa chỉ đỗ xe

111 Thurgauerstrasse, 8152 Opfikon, CH

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 04:30 - 23:30
thứ ba
  • 04:30 - 23:30
thứ tư
  • 04:30 - 23:30
thứ năm
  • 04:30 - 23:30
thứ sáu
  • 04:30 - 23:30
thứ bảy
  • 04:30 - 23:30
chủ nhật
  • 04:30 - 23:30

Tarifs

1 jour ₫ 1.293.055,07
3 jours ₫ 1.292.819,97
5 jours ₫ 1.763.256,91
7 jours ₫ 2.351.714,51
10 jours ₫ 2.938.761,51
15 jours ₫ 4.115.441,63

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau