Air Park - covered (1)

Địa chỉ đỗ xe

Attiki Odos Highway connecting Vari-Koropi 194 00 Athens Position Salouri Koropi, 19400 Athens, GR

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 256.970,00
3 jours ₫ 770.910,00
5 jours ₫ 1.156.365,00
7 jours ₫ 1.156.621,97
10 jours ₫ 1.284.850,00
15 jours ₫ 1.927.275,00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau