ADC Parking - Flexible reservation (0)

Địa chỉ đỗ xe

Rodūnios kelias 3, LT-02189 Vilnius, LT

Hướng dẫn

 1. Please arrive at ADC Parking 20 minutes prior to the time you have indicated on your reservation.
 2. Park your vehicle in the parking lot
 3. Estimated time of transfer by foot:
  • 4 min to the airport
Reminder : we advise you to arrive on the parking lot 2 hours at minimum before your flight check-in.

Đặt

Giờ

thứ hai
 • 00:00 - 23:59
thứ ba
 • 00:00 - 23:59
thứ tư
 • 00:00 - 23:59
thứ năm
 • 00:00 - 23:59
thứ sáu
 • 00:00 - 23:59
thứ bảy
 • 00:00 - 23:59
chủ nhật
 • 00:00 - 23:59

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau