24h Car Park Valet (20)

Địa chỉ đỗ xe

1 R. Jorge Colaço 24B, 1700-111, 1700-253 Lisboa, PT

Hướng dẫn

 1. Call the parking 20 minutes before you arrive at the airport,
 2. Your driver will wear a black polo with the company logo. He will be waiting for you at the meeting point(departures - terminal 1 or 2),
 3. Introduce yourself as a Travelcar customer,
 4. Leave your keys to the agent, he will drive the car to the parking lot,
Reminder : we advise you to arrive on the parking lot 2 hours at minimum before your flight check-in.

Đặt

Giờ

thứ hai
 • 04:00 - 23:30
thứ ba
 • 04:00 - 23:30
thứ tư
 • 04:00 - 23:30
thứ năm
 • 04:00 - 23:30
thứ sáu
 • 04:00 - 23:30
thứ bảy
 • 04:00 - 23:30
chủ nhật
 • 04:00 - 23:30

Tarifs

1 jour ₫ 256.970,00
3 jours ₫ 385.455,00
5 jours ₫ 642.425,00
7 jours ₫ 899.395,00
10 jours ₫ 1.284.850,00
15 jours ₫ 1.927.275,00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau