Effective date april, 3 2017

I - Condiții generale pentru utilizarea serviciului gratuit de parcare oferit de TravelCar.com Data intrării în vigoare: 3 aprilie 2017
 1. DE CITIT ÎNAINTE DE A VIZITA SITE-UL TravelCar.com
1.1 Serviciul TravelCar.com 1.2 Editorul de site TravelCar.com 1.3 TravelCar.com vă respectă datele personale 1.4 Drepturile pentru proprietatea intelectuală ale TravelCar.com
 1. Dispoziții comune vizitatorilor și membrilor TravelCar.com
2.1 Definiții 2.2 Disponibilitatea site-ului TravelCar.com 2.3 Suspendarea accesului la serviciul TravelCar.com 2.4 Convenția dovezii 2.5 Drepturi pentru proprietate intelectuală 2.6 Forță majoră 2.7 Autonomia prevederilor 2.8 Transferul contractului 2.9 Notificarea și calcularea limitelor de timp 2.10 Lege aplicabilă – Instanțele de jurisdicții competente
 1. Devenind un membru TravelCar.com
3.1 Întregistrare online sau prin sistemul de rezervare TravelCar.com 3.2 Parola contului TravelCar.com
 1. Acceptarea și modificarea Condițiilor Generale de Utilizare
4.1 Acceptarea formală a CGU 4.2 Modificarea CGU 4.3 Consimțământ și convenție a dovezii
 1. Utilizarea serviciului TravelCar.com
5.1 Vehicule eligibile pentru serviciul TravelCar.com 5.2 Acceptarea unui contract de rezervare 5.3 Executarea contractului de rezervare 5.4 Documente administrative referitoare la vehicul 5.5 Calitatea serviciului TravelCar.com 5.6 Contract de rezervare și informații precontractuale
 1. Operarea serviciului TravelCar.com
6.1 Rezervarea parcului auto și asigurarea 6.2 Sosirea PROPRIETARULUI la agenția TravelCar.com 6.3 Termeni și condiții pentru returnarea vehiculului 6.4 Renumerația PROPRIETARULUI 6.5 Extinderea rezervării de parcare gratuită 6.6 Anularea unui contract de rezervare de către PROPRIETAR 6.7 Durata contractului de rezervare 6.8 Întârzierea restituirii 6.9 Declarația și contravenția Codului Rutier 6.10 Daune după rezervare
 1. Răspunderea TravelCar.com
 2. Protecția datelor personale
8.1 Angajamentele TravelCar.com 8.2 Dispoziții generale 8.3 Dreptul la acces, rectificare și opoziție 8.4 Date bancare 8.5 Subcontractarea datelor personale ale membrilor TravelCar.com 8.6 Notificarea încălcărilor de securitate 8.7 Figurarea datelor 8.8 Cookie-uri colectate de TravelCar.com  
 1. DE CITIT ÎNAINTE DE A VIZITA SITE-UL TravelCar.com
Indiferent dacă ești un vizitator sau un membru, simplul fapt că navighezi site-ul TravelCar.com implică faptul că (i) sunteți de acord cu dispozițiile articolului „De citit înainte de a vizita site-ul TravelCar.com” din aceste condiții generale de utilizare și (ii) sunteți de acord să vă conformați fără reserve. DACĂ NU ACCEPTAȚI ACESTE CONDIȚII, NU NAVIGAȚI PE SITE-UL TravelCar.com.
 • Serviciul TravelCar.com
 • Sunteți un individ sau un profesionist, proprietar sau deținător legitim al unui vehicul asupra căruia aveți dreptul de dat spre închiriere și doriți să-l dați spre închiriere prin serviciul TravelCar.com și astfel să aveți parcare gratuită? Sunteți un „PROPRIETAR” pentru TravelCar.com.
 • Pentru a deveni PROPRIETAR, trebuie să deveniți membru TravelCar.com prin crearea unui cont pe TravelCar.com sau prin oferirea vehiculului dvs. spre închiriere prin sistemul de rezervare (care vă va crea automat cont pe TravelCar.com).
 • În ambele cazuri, va trebui ca mai întâi să accepți CGU (Condiții Generale de Utilizare) și condițiile fiecărui contract de rezervare. În caz contrar, nu veți putea beneficia de serviciul TravelCar.com. Nu ar fi păcat?
  • Editorul de site TravelCar.com
Site-ul TravelCar.com este un serviciu de comunicare electronică către public online editat de MHIRI INNOVATION SAS – nr. de identificare 790 020 606 RCS Paris – Sediu 45 rue de la chaussée d’Antin 75009 Paris – reprezentat de propriul președinte care acționează ca director al publicării – e-mail: contact@TravelCar.com
 • com vă respectă datele personale
TravelCar.com este interesat de respectarea legislației privind datele personale ale membrilor TravelCar.com. Detalii despre politica pentru colectarea, procesarea și protecția datelor personale ale TravelCar.com sunt supuse acceptării prealabile, separate și distincte, de fiecare membru TravelCar.com în condițiile listate în articolul „Protecția datelor personale” din CGU. Niciun cont TravelCar.com nu poate fi creat fără acceptarea succesivă a (i) CGU și (ii) politica de protecție a datelor personale a TravelCar.com. Condițiile pentru protecția datelor personale acceptate de fiecare membru TravelCar.com sunt accesibile în contul TravelCar.com al fiecărui membru TravelCar.com.
 • Drepturile pentru proprietatea intelectuală ale TravelCar.com
  • com deține toate drepturile intelectuale sau industriale legate de site și de serviciul TravelCar.com. În calitatea dvs. de vizitator sau membru TravelCar.com sunteți de acord să nu reproduceți niciunul dintre elementele site-ului TravelCar.com Orice utilizare contrară a întregulului sau a unei părți ale site-ului TravelCar.com sau oricare dintre elementele sale vor constitui o încălcare care poate rezulta în proceduri civile și/sau criminale împotriva dvs.
  • com se bucură de protecția conferită producătorului de baze de date de articolele L.341-1 și urmând Codul de proprietate intelectuală. În limitele stricte ale excepțiilor prevăzute în articolele L. 342-2 și L.342-3 ale Codului de Proprietate Intelectuală, următoarele sunt interzise: extragerea în total sau parțial, și/sau refolosirea prin distribuirea publică, în orice formă sau orice media, al oricărui element al site-ului TravelCar.com ca unul sau mai multe din conținuturile găsite acolo.
 
 1. Dispoziții comune vizitatorilor și membrilor TravelCar.com
  • Definiții
Termenii a căror primă literă figurează cu majuscule vor avea, în textul Condițiilor Generale de Utilizare (CGU), definiția prezentată în acest articol.
 • Condiții generale de utilizare a CGU
Se referă la condițiile de utilizare prezente ale serviciului TravelCar.com care sunt accesibile în mod permanent online pe site-ul TravelCar.com  și din contul TravelCar.com al fiecărui membru Travelcar.com, după acceptarea lor online. Condițiile de protecție a datelor personale ale membrilor TravelCar.com sunt incluse în CGU, chiar dacă aceste condiții sunt subiectul unei acceptări separate a CGU. CGU acceptate online de membrul TravelCar.com sunt valabile pe toată durata contractului de rezervare. În concordanță cu Art. 1230 al Codului Civil, prevederile care prin natura lor supraviețuiesc în cazul dispariției contractului (de exemplu, regulile pentru protecția datelor personale), supraviețuiesc sosirii termenului contractual sau efectul asociat terminării contractului de rezervare sau ale CGU, indiferent de cauză și/sau bază.
 • Membru TravelCar.com
Înseamnă orice persoană fizică, care și-a creat un cont TravelCar.com online pe site-ul TravelCar.com sau prin sistemul de rezervare și care acceptă CGU în avans.
 • Contract de rezervare
Se referă la dispozițiile specifice legate de închirierea unui vehicul de către PROPRIETARUL său către TravelCar.com în aplicarea unor condiții specifice închirierii. Fiecare contract de rezervare (i) se încheie la data încheierii sale online și (ii) e supus prevederilor CGU. Fiecare contract de rezervare este acceptat electronic și este stocat în contul TravelCar.com al membrului cu pricina.
 • PROPRIETAR
Desemnează un membru TravelCar.com, proprietar sau deținător legitim al unui vehicul care (i) atestă către TravelCar.com că dorește să încheie un contract de rezervare cu TravelCar.com și (ii) subcrie un contract de rezervare cu TravelCar.com.
 • Serviciul TravelCar.com
Desemnează serviciul de rezervare a unui loc de parcare propus de TravelCar.com care îi permite proprietarului să beneficieze de parcare gratuită pentru un vehicul care poate fi înmânat pentru închiriere plătită de către TravelCar.com pentru beneficiul unui alt membru TravelCar.com.
 • Sistemul de rezervare
În întregul său desemnează site-ul TravelCar.com, aplicațiile de mobil și platforma de telefon ce aparțin de TravelCar.com care îi permit PROPRIETARULUI să propună un vehicul pentru închiriere și să încheie un contract de rezervare cu TravelCar.com.
 • Vehicul
Desemnează o mașină oferită spre închiriere pe site-ul TravelCar.com pentru beneficiul membrilor TravelCar.com.
 • Vizitator
Desemnează utilizatorul ide internet care vizitează site-ul TravelCar.com, fără a avea calitatea de membru TravelCar.com.
 • Disponibilitatea site-ului TravelCar.com
TravelCar.com face tot posibilul să asigure că serviciul TravelCar.com este disponibil 24/7. Totuși, se poate întâmpla ca accesul la site-ul Travelcar.com sau serviciul TravelCar.com să fie blocat din cauza întreținerii, a actualizărilor hardware sau software, reperațiilor de urgență ale site-ului TravelCar.com, sau ca rezultat al unor circumstanțe dincolo de controlul TravelCar.com (de exemplu, căderea rețelei de internet, perturbarea traficului Telecom etc.) . TravelCar.com se angajează să ia toate măsurile pentru a limita aceste perturbări, în condițiile în care acestea sunt executabile.
 • Suspendarea accesului la serviciul TravelCar.com
În cazul unor serioase nerespectări (art. 1219 (noul) Cod Civil) de către dvs. cu întregile sau părțile din CGU sau din contractele de rezervare, sunteți informat că TravelCar.com poate ca în orice moment, imediat și pe deplin egal, să suspende executarea Serviciului, temporar sau permanent,cu informații simultane pentru atenția dvs. prin metode electronice, fără altă notificare sau formalitate de orice fel.
 • Convenția dovezii
2.4.1 Prin acceptarea CGU și a fiecărui contract CGU, fiecare membru TravelCar.com acceptă dovada angajamentelor sale contractuale, dau consimțământ colectării de date personale și colectarea sumelor plătite de TravelCar.com  pot fi făcute prin înregistrările electronice puse la dispoziție de TravelCar.com sau furnizorii de servicii al acestuia. 2.4.2 Părțile recunosc faptul că orice modificare a contractului pot fi convenite doar printr-un act adițional scris, posibil în format electronic  (art. 1366 (noul) Cod civil), (un „amendament”). În consecință, în absența Amendamentului acceptat anterior de către Membrul TravelCar.com, următoarele vor fi considerate nule și neavenite: (i) orice acord verbal sau scris (SMS / Tweet / e-mail / scrisoare / conversație telefonică / etc.) între părți legat de CGU sau un contract de rezervare, precum și (ii) orice beneficiu, chiar și parțial executat de TravelCar.com care nu ar fi incluse în mod strict în domeniul serviciului TravelCar.com. 2.5 Drepturi pentru proprietate intelectuală 2.5.1 TravelCar.com deține toate drepturile intelectuale și industriale legate de site-ul TravelCar.com. În calitatea dvs. de vizitator sau membru TravelCar.com, sunteți de acord să nu reproduceți niciun element al site-ului TravelCar.com în niciun fel de media, pe hârtie sau electronic. Orice utilizare contrară parțială sau totală a site-ului TravelCar.com sau a oricăruia dintre elementele sale va fi considerată o încălcare care poate rezulta în proceduri civile și/sau criminale împotriva dvs. 2.5.2 TravelCar.com se bucură de protecția conferită producătorului de bază de date din articolele L.341-1 și următoarele din Codul de proprietate intelectuală. În limitele stricte ale excepțiilor din Articolele L.342-2 și L.342-3 ale Codului de Proprietate Intelectuală, extragerea totală sau parțială, și/sau reutilizarea prin punerea la dispoziția publicului, în orice formă sau media, a niciunui element al site-ului TravelCar.com sau a unuia sau mai multor conținuturi găsite acolo, acestea fiind interzise fără un acord prealabil scris cu TravelCar.com. 2.6 Forță majoră 2.6.1 Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru încălcarea uneia dintre obligațiile sale contractuale prin apariția unui caz de forță majoră înțeles ca un eveniment (i) dincolo de controlul părții care suferă din cauza acestuia (ii) care nu poate fi anticipat în momentul încheierii contractului și (iii) a cărui efecte nu pot fi evitate prin luarea măsurilor adecvate (art. 1218 (noul) Cod Civil). 2.6.2 Pe durata forței majore, dacă impedimentul este temporar, evenimentul de forță majoră suspendă pentru partea dominantă, îndeplinirea obligațiilor acesteia, în afara cazului în care amânarea rezultată nu justifică rezoluția contractului de rezervare (cu excepția obligației de plată a sumelor datorate în baza contractului la data producerii evenimentului de forță majoră). Dacă imprdimentul este definitiv, contractul de rezervare în cauză este rezolvat și părțile sunt eliberate de obligațiile lor, sub rezerva notificării acestei rezoluții de către cea mai diligentă dintre aceste părți. În toate cazurile, părțile afectate de forța majoră vor lua măsurile corespunzătoare (art. 1218 (noul) Cod Civil) să evite, elimine sau reducă aceste cauze ale amânării și să reia îndeplinirea obligațiilor sale în momentul în care evenimentul invocat a dispărut. 2.7 Autonomia prevederilor CGU și fiecare Contract de rezervare înlocuiesc orice acorduri verbale sau scrise sau orice contracte între părți care au legătură cu aceleași servicii realizate anterior. Dacă orice dispoziție din CGU sau din contractul de rezervare este considerat neavenit sau nescris de o decizie a Justiției care are autoritate de res judicata în procedurile principale și au puterea de res juridicata, a părților care încearcă sa limteze, pe cât de mult posibil, domeniul de aplicare a acestei individualități astfel încât celălalte dispoziții contractuale să rămână în vigoare și că echilibrul economic al CGU sau al contractului de rezervare este respectat. În această ipoteză, Părțile întreprind să renegocieze cu bună-credință (Art.1104 (noul) Cod Civil), redactarea unei noi clauze care să înlocuiască cauza declarată nulă, cu excepția situației în care cauza invalidății care afectează clauza constituie un element decisiv al angajamentului părților sau a unei dintre acestea, în care caz această invalidare va prevala asupra invalidității Actului ca întreg (art.1184 (noul) Cod Civil). 2.8 Transferul contractului Nici CGU, nici contractul de rezervare nu pot fi supuse unui transfer, total sau parțial, gratuit sau contra cost, de către Membru spre beneficiul unei terțe părți, doar dacă nu există un acord prealabil în scris de la TravelCar.com (art.1216 al.2 (noul) Cod Civil). Efectul oricărui transfer al CGU sau a unui contract de rezervare va apărea în decizia de a acționa în scris (sub acțiunea nulității art.1216 al.3 (noul) Cod Civil) a TrevelCar.com în legătură cu transferul. În cazul unei cesiuni acceptate corespunzător în avans de către TravelCar.com, membrul TravelCar.com va rămâne în comun și individual răspunzător cu cesionarul în respect față de TravelCar.com și respectării stricte a CGU și/sau a contractului de rezervare de către cesionar (art.1216-1 (noul) Cod Civil). 2.9 Notificarea și calcularea limitelor de timp Orice notificare (înștiințare, aprobare sau consimțământ) necesară în aplicarea contractului incluzând emiterea și/sau recepția care nu este oferită în mod expres electronic în CGU și care ar fi necesară în aplicarea altor prevederi din CGU va trebui făcută în scris, și va fi considerată validă dacă este trimisă prin scrisoare recomandată cu cerere de confirmare de primire a chitanței către adresa poștală TravelCar.com. Cu excepția dispozițiilor speciale, timpul este măsurat în zile calendaristice. Orice perioadă contorizată, de la o notificare scurtă din data primei tentative de a trimite către recipient, după cum reiese din ștampila poștei. Nicio altă notificare prin e-mail nu va fi luată în considerare de către TravelCar.com. 2.10 Lege aplicabilă – Instanțele de jurisdicții competente CGU și fiecare contract de rezervare vor lua în considerare reforma Legii Contractelor (Ordinul No. 2016-131 din 10 februarie 2016). 2.10.1 CGU constituie dintr-un contract de membru între fiecare membru TravelCar.com și TravelCar.com (art.1110 (noul) Cod Civil), iar fiecare membru TravelCar.com are dreptul să solicite anularea în justiție a oricărei clauze care ar fi în mod evident dezechilibrată (art.1171 (noul) Cod Civil). 2.10.2 CGU este aplicat prestării serviciului TravelCar.com pe teritoriul Republicii Franceze, atât pentru regulile de formă cât și pentrunormele de fond, și sunt supuse legii franceze. Orice dispută va fi sub jurisdicția curții franceze, care are competență teritorială conform regulile dreptului comun ale Codului de Procedură Civilă.
 1. Devenind un membru TravelCar.com
3.1 Întregistrare online sau prin sistemul de rezervare TravelCar.com 3.1.1 Pentru a deveni un membru TravelCar.com trebuie pur și simplu: (i) să vă creați un cont TravelCar.com gratuit pe site-ul TravelCar.com sau prin aplicația de mobil TravelCar.com prin completarea formularului făcut pentru acest scop și acceptând CGU, sau (ii) contactați platforma de telefonie TravelCar.com și validați online crearea gratuită a contului dvs. TravelCar.com în condițiile de mai sus. 3.1.2 Puteți deveni PROPRIETAR doar după (i) validarea contului dvs. TravelCar.com în condițiile de mai sus și (ii) validarea online a contractului de rezervare. 3.2 Parola contului TravelCar.com Când vă înregistrați ca membru TravelCar.com, vi se dă o parolă. Vă va permite, prin logare, să accesați Serviciul TravelCar.com, și să consultați sau să modificați datele personale care au legătură cu dvs. Vă asumați întreaga responsabilitate pentru toate activitățile care decurg din contul TravelCar.com cu parola dvs. Este responsabilitatea dvs. să asigurați confidențialitatea parolei dvs. Trebuie să raportați imediat către TravelCar.com orice utilizare neautorizată a parolei dvs. sau raportați către TravelCar.com dacă bănuiți că parola dvs. TravelCar.com nu mai e confidențială. TravelCar.com își rezervă dreptul să ceară schimbarea parolei dvs. în vazul în care TravelCar.com consideră că aceasta nu mai oferă securitatea adecvată. În eventualitatea unei probleme legată de o utilizare anormală a contului TravelCar.com cu parola dvs., TravelCar.com își rezervă dreptul de a suspenda, temporar, orice acces către contul TravelCar.com cu parola dvs. până când așteptăm resetarea acesteia cu acordul dvs.
 1. Acceptarea și modificarea Condițiilor Generale de Utilizare
4.1 Acceptarea formală a CGU Puteți deveni membru TravelCar.com și beneficia de Serviciul TravelCar.com doar după ce ați acceptat în mod formal CGU în cea mai actuală versiune a lor online. 4.2 Modificarea CGU 4.2.1 TravelCar.com își rezervă drepturile să modifică CGU în orice moment, toate serviciile oferite pe site-ul TravelCar.com, sau regulile de operare al unuia sau mai multor servicii specifice. 4.2.2 TravelCar.com se angajează (i) să vă informeze înainte de aceste modificări prin orice metode convenabile, și (ii) dacă este necesar, să vă ceară permisiunea înainte din nou. 4.2.3 Scala taxelor și a despăgubirilor de asigurare în vigoare este acceptată de către PROPRIETAR din momentul încheierii contractului. Această scală este accesibilă online pe site-ul Travelcar.com și e probabil să se modifice în orice moment fără notificare. Scala aplicabilă fiecărui contract de închiriere încheiat cu TravelCar.com (i) este supus unei acceptări cu CGU de către PROPRIETARUL din momentul închirierii a fiecărui contract de rezervare și (ii) poate fi căutat în contul TravelCar.com  al membrului TravelCar.com cu fiecare încheiere a unui contract de rezervare. Puteți găsi condițiile noastre de asigurare în următorul link: Condițiile asigurării TravelCar și MAIF. 4.3 Consimțământ și convenție a dovezii 4.3.1 Acceptarea CGU prin apăsarea butonului de acceptare oferit pentru dvs. implică faptul că: (i) certificați către TravelCar.com ca aveți abilitatea, în sensul Articolelor de la 1145 la 1152 din (noul) Cod Civil, să subscrieți în mod valabil la CGU și la un contract de rezervare; (ii) sunteți de acord că evidența angajamentelor dvs. contractuale, incluzând acceptarea CGU, a politicii de protecție a datelor personale și a contracului de rezervare, și plățile cu cardul de credit, for fi furnizate de către înregistrările electronice oferite de către TravelCar.com sau unul dintre prestatorii de servicii și că aceasta va prevala asupra oricărei alteia; (iii) veți garanta că aveți în mod personal toate drepturile pentru închirierea unei mașini și că puteți conduce pe un drum public în mod egal. 4.3.2 Puteți în orice moment să accesați CGU din contul dvs. TravelCar.com, politica de protecție a datelor, contractele de rezervare și lista taxelor și compensațiile de asigurare acceptate în fiecare contract de rezervare, și să printați aceste documente prin metoda oferită de browserul dvs.
 1. Utilizarea serviciului TravelCar.com
5.1 Vehicule eligibile pentru serviciul TravelCar.com 5.1.1 Vehicului PROPRIETARULUI trebuie să fie înregistrat doar în Franța și doar în categoria M1 (Articolul R.311-1 al Codului rutier) a cărui greutate totală este cel mult 3,5 tone, asta însemnând un vehicul destinat transportului de persoane, cu patru roți și maxim opt locuri pe lângă locul șoferului. Vehiculele utilitare cu greutate de peste 2,3 tone nu sunt eligibile pentru serviciul TravelCar.com , nici rulotele sau vehiculele de mărcile: Aston Martin, Bentley, Bugatti, De Tomaso, Ferrari, Hummer, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce. 5.1.2 Vehiculele care au peste 11 cai putere nu sunt acoperite de asigurarea noastră. Depozitarea pe amplasament de către proprietar nu implică răspunderea asigurării sau a amplasamanetului. 5.1.3Vehiculul PROPRIETARULUI trebuie să aibă o vârstă maximă de la prima înmatriculare de 7 ani și un maxim de 135,000 km. 5.1.4 Vehiculele în valoare de peste 40,000€ nu vor fi acoperite de asigurarea TravelCar.com în caz de furt sau avariere. [1][2] Doar vehiculele și echipamentele standard sunt acoperite de asigurarea TravelCar.com. Avertisment: Daune care implică opțiuni, truse, piese de carosefie nestandardizate nu vor fi acoperite de asigurarea TravelCar.com și sunt responsabilitatea exclusivă a PROPRIETARULUI. 5.2 Acceptarea unui contract de rezervare 5.2.1 Odată ce ai devenit membru TravelCar.com, și atât timp cât vehiculul este pentru Serviciul TravelCar.com (vezi Art. 5.2 din CGU) puteți încheia cu TravelCar.com un contract de rezervare cu formula „Parcare Gratuită” și beneficia de parcare gratuită pentru vechiculul dvs. Odată ce contractul de rezervare este încheiat, vehiculul dvs. poate fi pus spre închiriere de către TravelCar.com pe site-ul TravelCar.com. 5.2.2 De pe site-ul TravelCar.com, orice PROPRIETAR poate consulta disponibilitățile a parcărilor partenere cu TravelCar.com 5.2.3 Prin selectarea unei parcări partenere cu TravelCar.com și specificarea datelor rezervării, și de asemenea și a informațiilor legate de PROPRIETAR și de vehicul se poate încheia un contract de rezervare cu TravelCar.com 5.3 Executarea contractului de rezervare De la data, ora și locul specificate în contractul de rezervare PROPRIETARUL  își lasă vehiculul în parcarea parteneră cu TravelCar.com conform instrucțiunilor oferite de TravelCar.com prin mail și/sau în informațiile pentru rezervare oferite online pe site-ul TravelCar.com și accesibile din contul TravelCar.com al PROPRIETARULUI. 5.4 Documente administrative referitoare la vehicul 5.4.1 Pentru a simplifica procesul de încheiere a contractului de rezervare, PROPRIETARUL va trimite către TravelCar.com copii electronice a documentelor administrative necesare pentru stabilirea contractului de asigurare al vehiculului (certificat de înregistrare, certificat de asigurare, actualizarea inspecției tehnice dacă este necesară, etc.). 5.4.2 În contul său TravelCar.com și pentru fiecare contract de rezervare, proprietarul se angajează să ofere spre TravelCar.com informații precise și de actualitate legate de vehiculul propus pentru închiriere și să informeze TravelCar.com fără întârziere despre orice schimbare care afectează condițiile de eligibilitate pentru Serviciul TravelCar.com. PROPRIETARUL declară și certifică în particular: PROPRIETARUL se angajează să actualizeze regulat datele furnizate în momentul inscripției sale. (i) să fie deținătorul legitim al drepturilor asupra utilizării Vehiculului (proprietar sau chiriaș cu sau fără opțiunea de cumpărare) și să se asigure ca au dreptul să dea vehiculul spre închiriere spre beneficiul TravelCar.com, și apoi de către TravelCar.com spre alți Membrii TravelCar.com; (ii) că, după cunoștințele sale, vehiculul nu prezintă niciun viciu sau defect care ar putea pune în pericol siguranța vehiculului, sau în special viitorii angajați și persoane transportate de angajați; (iii) să propună spre închiriere doar un vehicul a cărui întreținere recomandată de către producător a fost efectuată în mod regulat, și a cărui echipament de siguranță este, din cât de bine știe el, în condiție perfectă. PROPRIETARUL are grijă să verifice, înainte de a ânmâna vehiculul către TravelCar.com, condiția anvelopelor, frânelor, funcționarea adecvată a farurilor, a direcției și prezența unei veste fluorescente și a triunghiului. Dacă atunci când vehiculul este inspectat se descoperă că lipsesc două sau mai multe piese obligatorii de echipament, compensarea pentru taxele de administrare va fi taxată sistematic de la PROPRIETAR de către TravelCar.com pentru fiecare piesă de echipament lipsă. Suma acestei compensații este indicată în lista chetuielilor și indemnizațiilor de asigurare. Opțiunile specificate de către PROPRIETAR în momentul înregistrării vehiculului său sunt oferite gratuit Membrului chiriaș TravelCar.com.TravelCar.com nu este responsabil pentru nerespectarea acestor opțiuni când vehiculul se închiriază pentru beneficiul unui Membru TravelCar.com. (iv) senzorii detașabili nu sunt acoperiți de asigurarea TravelCar.com.TravelCar.com sfătuiește PROPRIETARUL să nu lase senzori detașabili în vehicul. Dacă PROPRIETARUL chiar își dorește să-și lase senzorii detașabili în vehicul, TravelCar.com nu poate fi ținut responsabil pentru orice daunp, pierdere sau furt a senzorului detașabil. (v) furnizați un vehicul curat, atât în interior cât și în exterior. În caz contrar, o indemnizație pentru taxele de administrare va fi taxată sistematic de către TravelCar.com PROPRIETARULUI. Suma acestei compensații este indicată în lista chetuielilor și indemnizațiilor de asigurare. Suma reală a costurilor de curățare (până la 40 € TVA inclus), justificată pe factură, va fi de asemenea taxată de TravelCar.com PROPRIETARULUI. (vi) furnizați un vehicul cu un rezorvor de carburant plin, cu ecartamentul de combustibil la maxim. Vehiculul va fi returnat cu aceeași cantitate de carburant. Dacă nivelul de carburant nu este suficient când vehiculul este înmânat, PROPRIETARUL va fi taxat sistematic de către TravelCar.com pentru carburantul suplimentar necesar. Calculul acestei sume este indicat în lista chetuielilor și indemnizațiilor de asigurare. (vii) furnizați un vehicul întreținut într-un mod rezonabil (verificarea presiunii și condiției cauciucurilor, operarea corectă a ștergătoarelor, verificarea nivelului de lichide necesare pentru funcționarea adecvată a vehiculului, faruri funcționabile, și, în general, toate componentele care îi permit vehiculului să opereze pe un drum public fără a pune în pericol șoferul, ceilalți ocupanți sau terțele persoane). În caz contrar, TravelCar.com își rezervă fie să (i) cu acordul în prealabil PROPRIETARULUI [4], să schimbe componentele defecte și să taxeze PROPRIETARUL pentru costul componentelor și a muncii, sau (ii) să anuleze contractul de rezervare din cauza unei încălcări suficient de grave din partea PROPRIETARULUI și să factureze PROPRIETARUL pe durata parcării până la recuperarea Vehiculului de către PROPRIETAR. Calcularea acestei sume este indicată în lista chetuielilor și indemnizațiilor de asigurare. Pe lângă costurile de parcare, o indemnizație pentru taxele de administrare vor fi taxate sistematic de către TravelCar.com PROPRIETARULUI. Suma acestei compensații este indicată în lista chetuielilor și indemnizațiilor de asigurare. (viii) Vehicului trebuie golit de orice bunuri personale aparținând PROPRIETARULUI. TravelCar.com nu își va asuma în niciun fel răspunderea în eventuala degradare, pierdere sau furt a bunurilor personale aparținând PROPRIETARULUI care au fost lăsate în vehicul. (ix) Este responsabilitatea PROPRIETARULUI să declare și să plătească cu promptitudine toate impozitele și asigurările aferente, directe sau indirecte, cu calitatea sa de PROPRIETAR al vehiculului. 5.5 Calitatea serviciului TravelCar.com Lista beneficiilor din care constă Serviciul TravelCar.com și detaliile fiecărei închirieri definite în fiecare contract de rezervare (i) descriu împreună, în mod explicit și într-o manieră cuprinzătoare calitățile esențiale ale serviciilor prestate de TravelCar.com (art.1133 (noul) Cod Civil), și în considerare de ce au stabilit ambele părți să contracteze, excluzând orice altă calitate esențială pe care PROPRIETARUL o poate considera și de care TravelCar.com nu știe, și (ii) fac întregul serviciu TravelCar.com de o calitate care se conformează așteptărilor legitime ale PROPRIETARULUI și ale TravelCar.com, luând în considerare natura beneficiilor constituite împreună și indivizibilitatea serviciului TravelCar.com, de utilizări și suma echivalentă pe care PROPRIETARUL se angajează să plătească pentru a beneficia de Serviciul TravelCar.com sau să fie plătit de TravelCar.com (art.1166 (noul) Cod Civil). 5.6 Contract de rezervare și informații precontractuale 5.6.1 În evenimentul unei contradicții între termenii contractului de rezervare și cei a CGU, dispozițiile contractului de rezervare vor prevala (art.1119 al.3 (noul) Cod Civil). Părțile recunosc faptul că acest contract de rezervare e sinalagmatic (art.1106 (noul) Cod Civil), contra cost (art. 1107 (noul) Cod Civil) și a împlinirii succesive (art. 1111-1 (noul) Cod Civil). 5.6.2 Înainte de încheierea contractului de rezervare, PROPRIETARUL trebuie (i) să verifice dacă serviciul corespunde cu definiția nevoilor acestuia și (ii) să se asigure că serviciul este dimensionat în așa măsură încât să-i permită să-și îndeplinească propriul scop de care TravelCar.com nu poate ști. Pentru acest scop, PROPRIETARUL recunoaște că știe de la TravelCar.com  toate informațiile critice de care are nevoie pentru consimțămîntul său, prezentând o legătură directă și necesară cu conținutul Serviciului TravelCar.com și calitatea TravelCar.com, cu excepția cazului în care PROPRIETARUL poate să dovedească (i) faptul că nu a știut într-o manieră legitimă despre despre una dintre aceste piese de informație sau că a avut încredere în TravelCar.com (art.1112-1 (noul) Cod Civil) și (ii) faptul că luare la cunoștință a acestor informații decisive ar fi dus la un contract cu condiții substanțial diferite (art.1130 (noul) Cod Civil). TravelCar.com îi reamintește de asemenea PROPRIETARULUI că obligația de informare TravelCar.com nu se referă la valoarea estimativă a Serviciului TravelCar.com (art.1112-1 (noul) Cod Civil) pe care TravelCar.com se întreprinde să le furnizeze PROPRIETARULUI, nici la fiecare contract de rezervare. În final, TravelCar.com îi reamintește PROPRIETARULUI că orice evaluare economică inexactă a Serviciului TravelCar.com sau a unui contract de rezervare de către PROPRIETAR înainte de acceptarea CGU sau a contractului de rezervare nu e cauza nulității unui contract de rezervare încheiat cu Travelcar.com (art.1136 (noul) Cod Civil).
 1. Operarea serviciului TravelCar.com
6.1 Rezervarea parcului auto și asigurarea Odată înregistrat pe site-ul TravelCar.com ca membru TravelCar.com, pentru fiecare cerere de parcare gratuită, PROPRIETARUL alege o agenție TravelCar.com și specifică zilele de disponibilitate ale vehiculului său. Această cerere este supusă validării de TravelCar.com, în special în funcție de disponibilitatea locurilor de parcare. Dacă e de acord cu modalitățile propuse de TravelCar.com, atunci PROPRIETARUL acceptă oferta TravelCar.com și încheie un contract cu TravelCar.com. Odată ce contractul de rezervare este încheiat online, acesta este disponibil din contul TravelCar.com al PROPRIETARULUI. Asigurarea completă TravelCar.com acoperă vehiculele pe durata contractului de rezervare fără a fi nevoie ca PROPRIETARUL să facă vreo formalitate. Puteți găsi condițiile noastre pentru asigurare în următorul link: Condițiile asigurării TravelCar și MAIF. ATENȚIE! Asigurarea completă TravelCar.com nu acoperă vehiculul când acesta este parcat în parcarea TravelCar.com. Prin urmare, proprietarul este nevoit să aibă o asigurare care acoperă riscurile vehiculului său pe durata perioadelor de parcare în parcările TravelCar.com.[5] 6.2 Sosirea [6] PROPRIETARULUI la agenția TravelCar.com La data specificată în contractul de rezervare, PROPRIETARUL își va lăsa vehiculul în parcarea TravelCar.com sau în parcarea parteneră TravelCar.com desemnată în contractul de rezervare. Vehiculul trebuie să fie curat și golit de orice bunuri personale și orice accesorii detașabile, după cum se menționează în art. 5 al CGU. TravelCar.com permite PROPRIETARULUI să-și lase scaunele auto în mașină, dar este specificat că TravelCar.com nu poate fi responsabil pentru orice defecțiune, degradare, pierdere sau furt. Din momentul în care PROPRIETARUL oferă cheile vehiculului către TravelCar.com, vehiculul este în grija TravelCar.com și sub responsabilitatea TravelCar.com. Cheile vehiculului sunt păstrate în siguranță de către TravelCar.com. 6.3 Termeni și condiții pentru returnarea vehiculului La finalul închirierii vehiculului PROPRIETARULUI de către un membru TravelCar.com, TravelCar.com (sau chiriașul membrul TravelCar.com folosind aplicația TravelCar.com) efectuează inspecția de „returnare” a vehiculului. Condițiile locațiile vor fi disponibile în contul TravelCar.com al PROPRIETARULUI în 48 de ore după recuperarea vehiculului. Vehiculul este returnat de către TravelCar.com PROPRIETARULUI cu aceeași cantitate de carburant menționată în inspecție și în aceeași stare de curățare interioară și exterioară. Dacă acesta nu este cazul, TravelCar.com îi va plăti proprietarului suma aferentă umplerii rezervorului de combustibil și curățării vehiculului. Suma aceasta este menționată în lista chetuielilor și indemnizațiilor de asigurare. PROPRIETARUL trebuie să informeze TravelCar.com în cel puțin 12 ore [7] după returnarea vehiculului de către TravelCar.com de orice defect găsit în vehiculul pus sub contractul de rezervare și care nu existau când a înmânat vehiculul către TravelCar.com. 6.4 Renumerația PROPRIETARULUI 6.4.1 Dupăa returnarea vehiculului de către TravelCar.com PROPRIETARULUI, dacă vehiculul a fost închiriat de către TravelCar.com prin oferta de Parcare Grauuită a TravelCar.com [8], PROPRIETARUL primește o renumerație în funcție de numărul de kilometri conduși pe durata contractului de rezervare [9]. Suma acestei renumerații este calculată în funcție de lista cheltuielilor și indemnizațiile de asigurare. PROPRIETARUL va putea să printeze această chitanță, care va fi valabilă în contul său TravelCar.com. Renumerația PROPRIETARULUI va fi transferată în contul bancar al PROPRIETARULUI, în general, în următoarele 72 de ore după returnarea vehiculului de către TravelCar.com PROPRIETARULUI. 6.4.2 Suma renumerației a fiecărui contract de rezervare este acceptată de fiecare membru TravelCar.com la finalul contractului de rezervare. Această sumă este echivalentul Serviciului în detrimentul TravelCar.com. Această sumă include și TVA. Chitanța și orice alte facturi de cheltuieli ale TravelCar.com vor putea fi descărcate de membrul TravelCar.com din contul său TravelCar.com, nu mai târziu de 48 [10] de ore după returnarea vehicului către PROPRIETAR. 6.4.3 La încheierea fiecărui contract de rezervare, PROPRIETARUL acceptă suma renumerației și lista taxelor și a indemnizațiilor de asigurare în vigoare pe site-ul TravelCar.com. Puteți consulta această lista la finalul acestor CGU. Această listă, și opțiunile propuse de TravelCar.com sunt în posibilitatea de schimbare la inițiativa TravelCar.com, lista aplicabilă pentru fiecare contract de rezervare va fi disponibilă în contul dvs. TravelCar.com, împreună cu fiecare contract de rezervare. 6.5 Extinderea rezervării de parcare gratuită 6.5.1 PROPRIETARUL care dorește să extindă perioada contractului de rezervare (durata parcării gratuite) trebuie să contacteze TravelCar.com prin Sistemul de Rezervare, scriind la contact@TravelCar.com sau la numărul de telefon  09 77 55 50 11. Doar o prelungire a durății contractului de rezervare acceptată de TravelCar.com poate cauza prelungirea contractului de rezervare. 6.5.2 Orice perioadă suplimentară de parcare nevalidată în avans de TravelCar.com va suporta facturarea PROPRIETARULUI de către TravelCar.com a: (i) prețului costului parcării suplimentare, și (ii) o compensație a taxelor de administrare; acestea vor fi mereu cerute PROPRIETARULUI de către TravelCar.com. Suma și compensația parcării suplimentare pot fi găsite în lista taxelor și a indemnizațiilor de asigurare. 6.6 Anularea unui contract de rezervare de către PROPRIETAR 6.6.1 Fiecare PROPRIETAR poate anula în orice moment și fără taxe înainte de predarea efectivă a vehiculului către TravelCar.com. Este necesar doar ca PROPRIETARUL să informeze TravelCar.com în avans, adică înainte de data din contractul de rezervare, fie prin Sistemul de Rezervare, fie prin contul său TravelCar.com. Compensațiile pentru taxele de administrare vor fi mereu încasate de TravelCar.com din contul bancar al PROPRIETARULUI pentru fiecare contract de rezervare în care PROPRIETARUL nu a anunțat TravelCar.com înainte de nepredarea vehiculului la data și locul prevăzute în contract. Suma acestei compensații este indicată în lista taxelor și indemnizațiilor de asigurare. 6.6.2 În cazul anulărilor repetate a contractelor de rezervare, TravelCar.com își rezervă dreptul să nu mai accepte oferte de vehicul oferite de către PROPRIETAR. 6.7 Durata contractului de rezervare 6.7.1 Fiecare contract de rezervare este încheiat la data rezervării făcută de către PROPRIETAR pentru vehicul prin Sistemul de Rezervare (ii) pentru perioada de utilizare a vehiculului definită în contractul pentru rezervarea corespunzătoare. Durata acestui contract de rezervare nu poate depăși treizeci (30) de zile de la data de luare în posesia a vehiculului de către PROPRIETAR. În cazul în care vehiculul este utilizat mai mult de treizeci (30) de zile, trebuie încheiate mai multe contracte de rezervare succesive cu TravelCar.com. [11] 6.7.2 Deoarece fiecare contract de rezervare este pe o perioadă fixă, nu este posibil ca PROPRIETARUL să-l întrerupă în mod anticipat. 6.8 Întârzierea restituirii Dacă Travelcar.com vehiculul în condițiile limită de spațiu și timp stabilite în contractul de rezervare, nerestituirea vehiculului va fi supusă unei compensații care va fi plătită de TravelCar.com în contul bancar al PROPRIETARULUI. Suma aceste compensații este indicată în lista de costuri și indemnizații de asigurare. [12] [13] 6.9 Declarația și contravenția Codului Rutier 6.9.1 Orice declarație de încălcare a codului rutier primită de către PROPRIETAR legată de o violare care a avut loc pe perioada contractului de rezervare trebuie raportată în cel putin 72 de ore de la primire [14] [15]  la TravelCar.com de către PROPRIETAR. 6.9.2 TravelCar.com îi va oferi PROPRIETARULUI toate informațiile necesarepentru a completa formularul de dezvinovățire și îi va plăti PROPRIETARULUI o sumă compensatorie pentru a acoperi costurile de trimitere a formularului de dezvinovățire către autoritățile competente. Suma acestei compensații este indicată în lista de costuri și indemnizații de asigurare. 6.9.3 TravelCar.com va oferi proprietarului coordonatele Membrului TravelCar.com responsabil pentru vehicul pe durata contractului de rezervare. PROPRIETARUL se va întreprinde (i) să folosească aceste coordonate doar pentru a completa formularul de dezvinovățire și (ii) să șteargă aceste informații și să nu le difuzeze, cu excepția nevoii în proceduri legale sau administrative în care PROPRIETARUL va fi implicat din cauza declarației contravenției Codului Rutier. 6.10 Daune după rezervare Inspecția făcută la începutul fiecărei închirieri stabilește condiția vehiculului de când e lăsat. Această inspecție este completată de poze cu interiorul și exteriorul vehiculului. Dacă TravelCar.com îi cere PROPRIETARULUI să facă el însuși inspecția prin aplicația de mobil este rugat să respecte numărul de fotografii necesare (20), iar pozele să fie clare și să arate fiecare parte a vehiculului în detaliu. PROPRIETARUL este însoțit pas cu pas de aplicația mobilă pentru a efectua această inspecție. Daunele raportate într-o zonă a vehiculului care are o poza neclară, sau care e absentă sau prea îndepărtată nu pot fi considerate pentru asigurarea noastră și nu pot fi recunoscute de TravelCar.com. Dacă PROPRIETARUL nu își dorește să facă inspecția la predare sau returnare, acesta va plăti suma de 10 € pentru ca un agent sau partener TravelCar.com să facă inspecția în locul său. Când se găsește un defect, TravelCar analizează pozele de inspecție pentru a vedea dacă defectul era sau nu prezent la începutul închirierii. Dacă defectul nu a fost observat la începutul închirierii, TravelCar își asumă reparația daunelor. În acest caz, reparațiile sunt acoperite de taxa deductibilă cerută de TravelCar.com (de la chiriaș) și de asigurarea oferită de TravelCar.com. Dacă TravelCar.com este de acord cu repararea vehiculului, PROPRIETARUL are la dispoziție cinci luni pentru a efectua reparațiile. După acestă perioadă, acordul de sprijin nu va mai fi valabil. Costurile reparațiilor legate de pană de motor, o problemă de uzură sau întreținere vor fi responsabilitatea proprietarului.
 1. Răspunderea TravelCar.com
7.1 TravelCar.com este responsabil pentru daunele imediate, directe (art. 1231-4 (noul) Cod Civil) și anticipabile (art. 1231-3 (noul) Cod Civil) cauzate de neîmplinirea parțială sau totală a Serviciului TravelCar.com sau a unui contract de rezervare, dovedite de către PROPRIETAR. TravelCar.com nu este în niciun fel responsabil pentru daunele consecutive indirecte inprevizibile, sau cauzate de neîmplinirea parțială sau totală a Serviciului, incluzând costul de obținere a serviciilor de substituire de la Serviciu. 7.2 În orice eventualitate, suma totală a responsabilităților financiare totale TravelCar.com este limitată la suma totală a sumelor care sunt colectate la propriu de către TravelCar.com sub închirierea de către TravelCar.com a vehiculului PROPRIETARULUI către alți membrii TravelCar.com (art.1231-3 (noul) Cod Civil), cu excepția cazurilor de (i) neglijență gravă sau vină frauduloasă a TravelCar.com  (art.1231-3 (noul) Cod Civil). PROPRIETARUL poate cere răspunderea TravelCar.com pentru doar un (1) an de la data producerii încălcării în cauză.
 1. Protecția datelor personale
8.1 Angajamentele TravelCar.com 8.1.1 Conform legislației europene și fraceze despre protecția datelor personale, incluzând Actul nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 cum a fost modificat prin Actul nr. 2004-801 din 6 august 2004 legat de computere, fișiere și libertăți, și Reglementarea 2016/679 din 27 aprilie 2016 (împreună, „Reguli Generale despre Protecția Datelor” sau „GRDP”), TravelCar.com se angajează să colecteze și proceseze datele personale ale membrilor TravelCar.com într-o manieră legală, echitabilă și transparentă, pentru scopuri specificate, explicite și legitimate, după ce a informat fiecare membru TravelCar.com solicitarea consimțământului acestora într-un mod specific acestor condiții de colectare și procesare a datelor personale, pe lângă acceptarea CGU. 8.1.2 Doar TravelCar.com este responsabil pentru procesarea datelor personale pe care le colectează, introduce și procesează în cazul utilizării Serviciului TravelCar.com de către membrii TravelCar.com. Datele colectate de TravelCar.com au intenția de a-i permite lui TravelCar.com să facă Serviciul TravelCar.com valabil pentru beneficiul membrilor TravelCar.com și particularizarea beneficiilor Serviciului TravelCar.com pentru fiecare membru TravelCar.com. Detaliile despre ce cookies colectează TravelCar.com figurează în Articolul 8.8 „Cookies colectați de TravelCar.com”. 8.1.3 Doar TravelCar.com determină scopul și mijloacele pentru procesarea datelor personale a membrilor TravelCar.com operate prin utilizarea Serviciului. 8.2 Dispoziții generale 8.2.1 TravelCar.com a continuat procedeul cu Comitetul National al Informații și Libertății (CNIL) înaintea declarației a proceselor pe care le operează asupra datelor personale privind fiecare membru TravelCar.com, în concordanță cu standardul simplificat nr. 48. Datele indicate ca fiind necesare în formular de către TravelCar.com necesită o completare exactă. Orice lipsă a răspunsului sau un răspuns considerat anormal de către TravelCar.com va rezulta cel mai probabil în respingerea de către TravelCar.com a luării în considerare această cerere de înregistrare ca membru TravelCar.com. 8.2.2 TravelCar.com își rezervă drepturile să transmită datele personale legate de membrii Serviciului TravelCar.com, pentru a respecta o obligație legală, în aplicarea unei hotărâri judecătorești sau a unei autorități administrative independente (de exemplu CNIL). 8.3 Dreptul la acces, rectificare și opoziție 8.3.1 Fiecare membru TravelCar.com are dreptul la acces și rectificare asupra datelor sale personale printr-un mail către TravelCar.com, în afară de datele personale care au fost date către TravelCar.com prin formularul online de membru, care e modificat și actualizat doar de către fiecare Membru TravelCar.com. 8.3.2 Fiecare membru TravelCar.com are dreptul să se opună, oricând și fără plată, folosirii datelor sale personale în scopul prospectării, în particular comerciale, de către TravelCar.com sau de către partenerii săi comerciali. 8.3.3 TravelCar.com își rezervă dreptul să transmită toate sau o parte din datele personale a membrilor Serviciului TravelCar.com pentru beneficiul partenerilor săi contractuali, în scop de marketing. Orice utilizare a datelor personale a membrilor Serviciului TravelCar.com în afară de cele indicate mai sus vor fi supuse înainte unui acord explicit și individual pentru fiecare Membru TravelCar.com 8.4 Date bancare Datele bancare (numărul cardului bancar, data valabilității, pictograma de securitate, etc.) necesare plății pentru a beneficia de Serviciul TravelCar.com sau orice alte beneficii specifice nu sunt colectate de TravelCar.com, ci doar de furnizorul de servicii al modulului de plată online. 8.5 Subcontractarea datelor personale ale membrilor TravelCar.com 8.5.1 Datele personale ale membrilor TravelCar.com sunt stocate și procesate de către TravelCar.com (și subcontractorul său găzduit) pe servere localizate în exclusivitate pe teritoriul Uniunii Europene și nu vor fi supuse transferului în afara Uniunii Europene, cu excepția unei decizii de adecvare a Uniunii Europene (Argentina, Canada, Israel, Noua Zeelandă, Elveția, Uruguay și"Privacy Shield"). 8.5.2 TravelCar.com se preocupă cu procesarea datelor personale ale UTILIZATORULUI, înțeleasă prin Art. 28 aReglementării UE 2016/679 sau Art. 35 a legii nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978. TravelCar.com rămâne responsabil în respect față de fiecare membru pentru îndeplinirea serviciilor încredințate unui subcontractor și asigură, în înțelesul art. 1204 (noul) Cod Civil, observarea strictă a dispozițiilor CGU de către subcontractor. Dacă terța parte garantată de către TravelCar.com nu execută serviciile contractuale sub responsabilitatea TravelCar.com, TravelCar.com poate fi condamnat să plătească o compensație (art.1204 (noul) Cod Civil). În consecință, TravelCar.com ia măsuri pentru a se asigura ca subcontractorul său (i) nu procesează datele membrilor TravelCar.com în alt fel decât în condițiile din CGU, și (ii) nu procesează datele personale ale Membrilor pe care TravelCar.com care nu ar fi prevăzute în contract, cu excepția cazului instrucțiunilor scrise și legitime venite de la TravelCar.com. 8.5.3 În aplicarea art. 28.3.h) para. 2 a Reglementării UE 2016/679, orice nouă cerere pentru procesarea datelor membrilor TravelCar.com de către TravelCar.com sau a subcontractorului său, chiar și în cazuri de declarații exprese de la TravelCar.com, care ar putea rezulta în nerespectarea GRDP, duce la obligația ca TravelCar.com să informeze membrul imediat. Subcontractorul TravelCar.com are dreptul să refuze instrucțiunile de la Travelcar.com care păreau ilegale în înțelesul  Articolelor 82.2 and 82.3 a Reglementării UE 2016/679. 8.5.4 În concordanță cu Articolul 30.1 a Reglementării UE 2016/679 și nu mai târziu de 25 mai 2018, TravelCar.com (și furnizorul de găzduire) se întreprinde să păstreze procesarea datelor personale la zi cu fiecare Membru TravelCar.com, acestea fiind:
 1. a) numele și informațiile de contact a persoanei responsabile cu procesarea și, acolo unde este cazul, a delegatului pentru protecția datelor;
 2. b) scopul procesării;
 3. c) o descriere a categoriilor persoanelor în cauză și a categoriilor de date personale;
 4. d) categoriile recipienților a căror date personale au fost sau vor fi date, incluzând recipienții din țări de lumea a treia sau organizații internaționale;
 5. e) unde este cazul, transferul datelor personale către o țară de lumea a treia sau unei organizații internaționale, incluzând identificarea respectivă;
 6. f) pe cât posibil, termenii limită pentru ștergerea diferitelor categorii de date;
 7. g) pe cât posibil, o descriere generală a măsurilor de siguranță tehnice și organizatorice pentru procesarea datelor membrilor TravelCar.com.
8.6 Notificarea încălcărilor de securitate 8.6.1 În concordanță cu  Art.33.1 și 33.2 al Reglementării UE 2016/679 și cel mai recent din 25 mai 2018, TravelCar.com se întrerinde să informeze fiecare Membru fără întârziere despre orice încălcare a securității datelor personale trimise sau procesate prin Serviciul TravelCar.com când această încălcare presupune, accidental sau ilicit, accesul neautorizat sau dezvăluirea, alterarea, distrugerea sau pierderea datelor, când această încălcare a securității datelor personale „poate să reprezințe un mare risc pentru drepturi și libertate”. TravelCar.com se întreprinde de asemenea să informeze CNIL de orice încălcare a securității datelor personale ale membrilor TravelCar.com în condiții stabilite de lege. 8.6.2 Din 25 mai 2018, în cazul apariției încălcării securității datelor membrilor TravelCar.com, TravelCar.com se întreprinde (i) să ia cât mai curând posibil orice măsură de corecție tehnică adecvată a serviciului pentru a opri încălcarea identificată a securității, în particular pentru a face datele ininteligibile pentru ca orice persoană neautorizată să nu aibă acces și să le aplice datelor legate de încălcarea securității și (ii) să justifice în scris fără întârziere Membrilor TravelCar.com în cauză. 8.7 Figurarea datelor În aplicarea legii nr. 2015-912 „Informație” din 24 iulie 2015 și în cazul în care TravelCar.com ar fi continuat criptarea întregii sau doar unei părți ale datelor membrilor TravelCar.com, TravelCar.com amintește că, sub penalizarea sancțiunilor criminale, „[furnizorii de servicii] care furnizează criptologie cu scopul de asigurare a funcționării privatizării trebuie să depună în 72 de ore agenților [a serviciilor de inteligență specializate], la cererea lor, convențiile care permit decriptarea datelor prelucrate prin intermediul serviciilor pe care le-au furnizat. Agenții [serviciilor de inteligență specializate] pot cere furnizorilor [serviciile de criptologie] să implementeze aceste convenții în 72 de ore în afara cazului în care [furnizorul de servicii de criptologie] demonstrează că nu poate îndeplini aceste cerințe”. 8.8 Cookie-uri colectate de TravelCar.com 8.8.1 Indiferent dacă sunteți Vizitator sau Membru TravelCar.com, pe durata navigării dvs. pe site-ul TravelCar.com, TravelCar.com poate colecta informații prin utilizarea de cookie-uri. Unele date legate de caracteristicile sistemului de operare, de browserul sau de dispozitivul (calculator, tabletă sau telefon mobil) pe care le utilizați, altele sunt legate de locația dvs. (inclusiv adresa IP) sau interacțiunea dvs. cu site-ul TravelCar.com (numărul de vizite pe site, paginile vizitate, rezervările făcute, reclame pe care dați clic, etc.). 8.8.2 Cookie-uri apot avea diferite scopuri, cum ar fi: (i) îmbunătățirea navigării dvs. pe site-ul TravelCar.com și dispozițiile serviciilor pe care dvs. le-ați solicitat (de exemplu, autentificarea pentru a vă accesa contul, etc.). Acestea sunt așa-numitele cookie-uri „funcționale”. (ii) măsurarea audienței TravelCar.com pentru a îmbunătăți performanța. Acestea sunt așa-numitele cookie-uri „analitice”. (iii) publicitate orientată și personalizarea conținutului prezentat dvs. Acestea sunt așa-numitele cookie-uri „publicitate”. (iv) butoanele de distribuire pe „rețelele sociale”. Acestea sunt așa-numitele cookie-uri „rețele sociale”. Aceste cookie-uri sunt fie direct implementate de TravelCar.com, sau propuse prin parteneri (editori de soluții de măsurare a audienței, agenții de publicitate și rețele de socializare în particular). 8.8.3 Partenerii TravelCar.com pot elibera cookie-uri pe care ei le operează și controlează direct. Emisia și/sau utilizarea cookie-uri de către aceste terțe părți este supusă politicilor specifice acestor terțe părți, care au promis către TravelCar.com că respectă legea de Informație și Libertate. Emiterea acestor cookie-uri și colectarea acestor date nu permit partenerilor TravelCar.com să vă identifice personal. Informațiile transmise de către cookie-uri sunt doar cele legate de paginile consultate, excluzând oricare alte informații. 8.8.4 În orice moment, puteți obiecta salvarea cookie-urilor prin configurarea browserului dvs. (Internet Explorer, Safari, Firefox, etc.). Puteți schimba cu ușurință setările browserului dvs. în așa încât cookie-urile să fie salvate pe dispozitivul dvs. sau respinse fie sistematic fie în funcție de emitentul acestora, sau să fiți informat în momentul în care un cookie este posibil să fie salvat în dispozitivul dvs., pentru a vă permite să acceptați sau să refuzați. 8.8.5 Dacă ați acceptat ca browserul dvs. să salveze cookie-uri pe dispozitivul dvs., TravelCar.com (și potențialii săi furnizori) va putea să se ocupe cu datele dvs. de navigare. Dacă respingeți toate cookie-urile, este posibil să nu puteți folosi întregul serviciu TravelCar.com, care necesită să fiți logat sau identificat, și nu veți mai avea posibilitatea să vă personalizați Serviciul TravelCar.com de pe site-ul TravelCar.com. II – Lista costurilor suplimentare Costuri în caz de lipsa echipamentului obligatoriu: set de siguranță (vestă + triunghi) = 15 €/articol Costuri pentru aerosolul anti puncție: 25 € Costuri pentru curățare = 15 €-50 € în funcție de gradul de murdărie al vehiculului Costuri pentru umplerea cu carburant: carburant Diesel = 2,10 €, benzină fără plumb = 1,70 € Compensații pentru acoperirea costurilor privind trimiterea formularului de dezvinovățire: 5  € Costul inspecției făcută de un agent sau partener TravelCar: 10 €
Costuri adiționale
Costuri de prelungire fără consultarea serviciului TravelCar 10 € pe zi
Costuri dacă vehiculul nu poate fi închiriat în conformitate cu condițiile TravelCar 10 € pe zi
Costuri dacă proprietarul nu poate închiria în conformitate cu condițiile TravelCar 15 €
 
Taxe de administrare pentru reparații minore ale anvelopelor, ștergătoarelor, bateriei etc.
Factură fiscală < 50 € Factura fiscală + 10 € din taxele de administrare
Factură fiscală < 100 € Factura fiscală + 20 € din taxele de administrare
Factură fiscală > 100 € Factura fiscală + 50 € din taxele de administrare
  I – Condiții generale de utilizare a serviciului de închirieri auto TravelCar.com
 1. DE CITIT ÎNAINTE DE A VIZITA SITE-UL TravelCar.com
1.1 Serviciul TravelCar.com 1.2 Dreptul de retragere 1.3 Editorul de site TravelCar.com 1.4 TravelCar.com vă respectă datele personale 1.5 Drepturile pentru proprietatea intelectuală ale TravelCar.com
 1. Dispoziții comune vizitatorilor și membrilor TravelCar.com
2.1 Definiții 2.2 Disponibilitatea site-ului TravelCar.com 2.3 Suspendarea accesului la serviciul TravelCar.com 2.4 Convenția dovezii 2.5 Drepturi pentru proprietate intelectuală 2.6 Forță majoră 2.7 Autonomia prevederilor 2.8 Transferul contractului 2.9 Notificarea și calcularea limitelor de timp 2.10 Lege aplicabilă – Instanțele de jurisdicții competente
 1. Devenind un membru TravelCar.com
3.1 Întregistrare online sau prin sistemul de rezervare TravelCar.com 3.2 Parola contului TravelCar.com
 1. Acceptarea și modificarea Condițiilor Generale de Utilizare
4.1 Acceptarea formală a CGU 4.2 Modificarea CGU 4.3 Consimțământ și convenție a dovezii
 1. Utilizarea serviciului TravelCar.com
5.1 Acceptarea contractului de închiriere 5.2 Informații despre contractul de închiriere și precontractare 5.3 Închirierea cu un locator profesionist partener TravelCar.com 5.4 Anulare – rambursare – dreptul de retragere – asigurare 5.5 Durata ÎNCHIRIERII 5.6 Prelungire – returnare întârziată 5.7 Documente administrative legate de vehicul și de părți
 1. Angajamentele CHIRIAȘULUI pentru fiecare Contract de Închiriere
6.1 Principiile la care este angajat CHIRIAȘUL 6.2 Luarea în posesie a vehiculului de către CHIRIAȘ 6.3 Returnarea vehiculului de către CHIRIAȘ
 1. Costul serviciului și suma pentru închiriere
7.1 Prețul închirierii 7.2 Condiții de plată 7.3 Depozit 7.4 Suma francizelor 7.5 Costuri adiționale
 1. Asigurare și incidente
8.1 Asigurare și procedură în eventualitatea unui incident 8.2 Procedură în cazul unui accident fără o terță parte 8.3 Procedură în cazul unui accident cu o terță parte
 1. Răspunderea CHIRIAȘULUI
9.1 Încălcarea codului rutier 9.2 Responsabilitățile legate de vehicul 9.3 În eventualitatea unui accident, pană sau defect – asistență în cazul defecțiunilor 9.4 În cazul unui furt sau a altor daune 9.5 Defecțiuni care afectează vehiculul
 1. Răspunderea TravelCar.com
 2. Protecția datelor personale
11.1 Angajamentele TravelCar.com 11.2 Dispoziții generale 11.3 Dreptul la acces, rectificare și opoziție 11.4 Date bancare 11.5 Subcontractarea datelor personale ale membrilor TravelCar.com 11.6 Notificarea încălcărilor de securitate 11.7 Figurarea datelor 11.8 Cookie-uri colectate de TravelCar.com
 1. Specificul serviciului "Le Pass"
 2. DE CITIT ÎNAINTE DE A VIZITA SITE-UL TravelCar.com
Indiferent dacă ești un vizitator sau un membru, simplul fapt că navighezi site-ul TravelCar.com implică faptul că (i) sunteți de acord cu dispozițiile articolului „De citit înainte de a vizita site-ul TravelCar.com” din aceste condiții generale de utilizare și (ii) sunteți de acord să vă conformați fără reserve. DACĂ NU ACCEPTAȚI ACESTE CONDIȚII, NU NAVIGAȚI PE SITE-UL TravelCar.com.       1.1 Serviciul TravelCar.com
 • Sunteți un individ sau un profesionist și doriți să închiriați un vehicul? Sunteți un „CHIRIAȘ” pe TravelCar.com.
 • Pentru a deveni CHIRIAȘ, trebuie să deveniți membru TravelCar.com prin crearea unui cont pe TravelCar.com închirierea unui vehicul prin sistemul de rezervare (care vă va crea automat cont pe TravelCar.com).
 • În ambele cazuri, va trebui ca mai întâi să accepți CGU (Condiții Generale de Utilizare) și condițiile fiecărui contract de rezervare. În caz contrar, nu veți putea beneficia de serviciul TravelCar.com. Nu ar fi păcat?
1.2 Dreptul de retragere În concordanță cu Articolul L.221-18 din Codul Consumatorului, dreptul de retragere practicat de obicei pentru vânzarea la distanță nu se aplică în cazul închirierilor de mașini. Condițiile de anulare aplicate fiecărui Membru TravelCar.com care a devenit „CHIRIAȘ” sunt cuprinse în articolul „Anulare - rambursare” din CGU. 1.3 Editorul de site TravelCar.com Site-ul TravelCar.com este un serviciu de comunicare electronică către public online editat de MHIRI INNOVATION SAS – nr. de identificare 790 020 606 RCS Paris – Sediu 45 rue de la chaussée d’Antin 75009 Paris – reprezentat de propriul președinte care acționează ca director al publicării – e-mail: contact@TravelCar.com 1.4 TravelCar.com vă respectă datele personale TravelCar.com este interesat de respectarea legislației privind datele personale ale membrilor TravelCar.com. Detalii despre politica pentru colectarea, procesarea și protecția datelor personale ale TravelCar.com sunt supuse acceptării prealabile, separate și distincte, de fiecare membru TravelCar.com în condițiile listate în articolul „Protecția datelor personale” din CGU. Niciun cont TravelCar.com nu poate fi creat fără acceptarea succesivă a (i) CGU și (ii) politica de protecție a datelor personale a TravelCar.com. Condițiile pentru protecția datelor personale acceptate de fiecare membru TravelCar.com sunt accesibile în contul TravelCar.com al fiecărui membru TravelCar.com. 1.5 Drepturile pentru proprietatea intelectuală ale TravelCar.com 1.5.1 TravelCar.com deține toate drepturile intelectuale sau industriale legate de site și de serviciul TravelCar.com. În calitatea dvs. de vizitator sau membru TravelCar.com sunteți de acord să nu reproduceți niciunul dintre elementele site-ului TravelCar.com  Orice utilizare contrară a întregulului sau a unei părți ale site-ului TravelCar.com sau oricare dintre elementele sale vor constitui o încălcare care poate rezulta în proceduri civile și/sau criminale împotriva dvs. 1.5.2 TravelCar.com se bucură de protecția conferită producătorului de baze de date de articolele L.341-1 și urmând Codul de proprietate intelectuală. În limitele stricte ale excepțiilor prevăzute în articolele L. 342-2 și L.342-3 ale Codului de Proprietate Intelectuală, următoarele sunt interzise: extragerea în total sau parțial, și/sau refolosirea prin distribuirea publică, în orice formă sau orice media, al oricărui element al site-ului TravelCar.com ca unul sau mai multe din conținuturile găsite acolo.
 1. Dispoziții comune vizitatorilor și membrilor TravelCar.com
2.1 Definiții Termenii a căror primă literă figurează cu majuscule vor avea, în textul Condițiilor Generale de Utilizare (CGU), definiția prezentată în acest articol. 2.1.1 Condiții generale de utilizare a CGU Se referă la condițiile de utilizare prezente ale serviciului TravelCar.com care sunt accesibile în mod permanent online pe site-ul TravelCar.com  și din contul TravelCar.com al fiecărui membru Travelcar.com, după acceptarea lor online. Condițiile de protecție a datelor personale ale membrilor TravelCar.com sunt incluse în CGU, chiar dacă aceste condiții sunt subiectul unei acceptări separate a CGU. CGU acceptate online de membrul TravelCar.com sunt valabile pe toată durata contractului de rezervare. În concordanță cu Art. 1230 al Codului Civil, prevederile care prin natura lor supraviețuiesc în cazul dispariției contractului (de exemplu, regulile pentru protecția datelor personale), supraviețuiesc sosirii termenului contractual sau efectul asociat terminării contractului de rezervare sau ale CGU, indiferent de cauză și/sau bază. 2.1.2 Membru TravelCar.com Înseamnă orice persoană fizică, care și-a creat un cont TravelCar.com online pe site-ul TravelCar.com sau prin sistemul de rezervare și care acceptă CGU în avans. 2.1.3 Contract de închiriere Se referă la dispoziția specifică (i) a fiecărui contract de rezervare a unui vehicul propus online pe site-ul TravelCar.com și (ii) închirierea acestui vehicul, sub aplicarea unor condiții speciale de închiriere („Contractul de Închiriere”). Fiecare contract de închiriere (i) este încheiat la data rezervării de îndată ce plata este făcută online și (ii) se supune dispozițiilor CGU. Fiecare contract de rezervare este acceptat electronic și este stocat în contul Membrului TravelCar.com în cauză. 2.1.4 CHIRIAȘ Desemnează un Membru TravelCar.com (i) care a rezervat un vehicul online pe site-ul TravelCar.com și (ii) care ia în posesie și utilizează acest vehicul în condițiile CGU și ale contractului de închiriere. 2.1.5 Serviciul TravelCar.com Se referă la serviciul de închiriere și rezervare de vehicule propus de TravelCar.com, care îi permite unui chiriaș să închirieze un vehicul în condițiile CGU specificate de un contract de închiriere. 2.1.6 Sistemul de rezervare În întregul său desemnează site-ul TravelCar.com, aplicațiile de mobil și platforma de telefon ce aparțin de TravelCar.com care îi permit PROPRIETARULUI să propună un vehicul pentru închiriere și să încheie un contract de rezervare cu TravelCar.com. 2.1.7 Vehicul Se referă la mașinile noi sau uzate oferite spre închiriere de către indivizii și profesioniștii de pe TravelCar.com. 2.1.8 Vizitator Desemnează utilizatorul ide internet care vizitează site-ul TravelCar.com, fără a avea calitatea de membru TravelCar.com. 2.2 Disponibilitatea site-ului TravelCar.com TravelCar.com face tot posibilul să asigure că serviciul TravelCar.com este disponibil 24/7. Totuși, se poate întâmpla ca accesul la site-ul Travelcar.com sau serviciul TravelCar.com să fie blocat din cauza întreținerii, a actualizărilor hardware sau software, reperațiilor de urgență ale site-ului TravelCar.com, sau ca rezultat al unor circumstanțe dincolo de controlul TravelCar.com (de exemplu, căderea rețelei de internet, perturbarea traficului Telecom etc.) . TravelCar.com se angajează să ia toate măsurile pentru a limita aceste perturbări, în condițiile în care acestea sunt executabile. 2.3 Suspendarea accesului la serviciul TravelCar.com În cazul unor serioase nerespectări (art. 1219 (noul) Cod Civil) de către dvs. cu întregile sau părțile din CGU sau din contractele de rezervare, sunteți informat că TravelCar.com poate ca în orice moment, imediat și pe deplin egal, să suspende executarea Serviciului, temporar sau permanent,cu informații simultane pentru atenția dvs. prin metode electronice, fără altă notificare sau formalitate de orice fel. 2.4 Convenția dovezii 2.4.1 Prin acceptarea CGU și a fiecărui contract CGU, fiecare membru TravelCar.com acceptă dovada angajamentelor sale contractuale, dau consimțământ colectării de date personale și colectarea sumelor plătite de TravelCar.com  pot fi făcute prin înregistrările electronice puse la dispoziție de TravelCar.com sau furnizorii de servicii al acestuia. 2.4.2 Părțile recunosc faptul că orice modificare a contractului pot fi convenite doar printr-un act adițional scris, posibil în format electronic  (art. 1366 (noul) Cod civil), (un „amendament”). În consecință, în absența Amendamentului acceptat anterior de către Membrul TravelCar.com, următoarele vor fi considerate nule și neavenite: (i) orice acord verbal sau scris (SMS / Tweet / e-mail / scrisoare / conversație telefonică / etc.) între părți legat de CGU sau un contract de rezervare, precum și (ii) orice beneficiu, chiar și parțial executat de TravelCar.com care nu ar fi incluse în mod strict în domeniul serviciului TravelCar.com. 2.5 Drepturi pentru proprietate intelectuală 2.5.1 TravelCar.com deține toate drepturile intelectuale și industriale legate de site-ul TravelCar.com. În calitatea dvs. de vizitator sau membru TravelCar.com, sunteți de acord să nu reproduceți niciun element al site-ului TravelCar.com în niciun fel de media, pe hârtie sau electronic. Orice utilizare contrară parțială sau totală a site-ului TravelCar.com sau a oricăruia dintre elementele sale va fi considerată o încălcare care poate rezulta în proceduri civile și/sau criminale împotriva dvs. 2.5.2 TravelCar.com se bucură de protecția conferită producătorului de bază de date din articolele L.341-1 și următoarele din Codul de proprietate intelectuală. În limitele stricte ale excepțiilor din Articolele L.342-2 și L.342-3 ale Codului de Proprietate Intelectuală, extragerea totală sau parțială, și/sau reutilizarea prin punerea la dispoziția publicului, în orice formă sau media, a niciunui element al site-ului TravelCar.com sau a unuia sau mai multor conținuturi găsite acolo, acestea fiind interzise fără un acord prealabil scris cu TravelCar.com. 2.6 Forță majoră 2.6.1 Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru încălcarea uneia dintre obligațiile sale contractuale prin apariția unui caz de forță majoră înțeles ca un eveniment (i) dincolo de controlul părții care suferă din cauza acestuia (ii) care nu poate fi anticipat în momentul încheierii contractului și (iii) a cărui efecte nu pot fi evitate prin luarea măsurilor adecvate (art. 1218 (noul) Cod Civil). 2.6.2 Pe durata forței majore, dacă impedimentul este temporar, evenimentul de forță majoră suspendă pentru partea dominantă, îndeplinirea obligațiilor acesteia, în afara cazului în care amânarea rezultată nu justifică rezoluția contractului de rezervare (cu excepția obligației de plată a sumelor datorate în baza contractului la data producerii evenimentului de forță majoră). Dacă imprdimentul este definitiv, contractul de rezervare în cauză este rezolvat și părțile sunt eliberate de obligațiile lor, sub rezerva notificării acestei rezoluții de către cea mai diligentă dintre aceste părți. În toate cazurile, părțile afectate de forța majoră vor lua măsurile corespunzătoare (art. 1218 (noul) Cod Civil) să evite, elimine sau reducă aceste cauze ale amânării și să reia îndeplinirea obligațiilor sale în momentul în care evenimentul invocat a dispărut. 2.7 Autonomia prevederilor CGU și fiecare Contract de rezervare înlocuiesc orice acorduri verbale sau scrise sau orice contracte între părți care au legătură cu aceleași servicii realizate anterior. Dacă orice dispoziție din CGU sau din contractul de rezervare este considerat neavenit sau nescris de o decizie a Justiției care are autoritate de res judicata în procedurile principale și au puterea de res juridicata, a părților care încearcă sa limteze, pe cât de mult posibil, domeniul de aplicare a acestei individualități astfel încât celălalte dispoziții contractuale să rămână în vigoare și că echilibrul economic al CGU sau al contractului de rezervare este respectat. În această ipoteză, Părțile întreprind să renegocieze cu bună-credință (Art.1104 (noul) Cod Civil), redactarea unei noi clauze care să înlocuiască cauza declarată nulă, cu excepția situației în care cauza invalidății care afectează clauza constituie un element decisiv al angajamentului părților sau a unei dintre acestea, în care caz această invalidare va prevala asupra invalidității Actului ca întreg (art.1184 (noul) Cod Civil). 2.8 Transferul contractului Nici CGU, nici contractul de rezervare nu pot fi supuse unui transfer, total sau parțial, gratuit sau contra cost, de către Membru spre beneficiul unei terțe părți, doar dacă nu există un acord prealabil în scris de la TravelCar.com (art.1216 al.2 (noul) Cod Civil). Efectul oricărui transfer al CGU sau a unui contract de rezervare va apărea în decizia de a acționa în scris (sub acțiunea nulității art.1216 al.3 (noul) Cod Civil) a TrevelCar.com în legătură cu transferul. În cazul unei cesiuni acceptate corespunzător în avans de către TravelCar.com, membrul TravelCar.com va rămâne în comun și individual răspunzător cu cesionarul în respect față de TravelCar.com și respectării stricte a CGU și/sau a contractului de rezervare de către cesionar (art.1216-1 (noul) Cod Civil). 2.9 Notificarea și calcularea limitelor de timp Orice notificare (înștiințare, aprobare sau consimțământ) necesară în aplicarea contractului incluzând emiterea și/sau recepția care nu este oferită în mod expres electronic în CGU și care ar fi necesară în aplicarea altor prevederi din CGU va trebui făcută în scris, și va fi considerată validă dacă este trimisă prin scrisoare recomandată cu cerere de confirmare de primire a chitanței către adresa poștală TravelCar.com. Cu excepția dispozițiilor speciale, timpul este măsurat în zile calendaristice. Orice perioadă contorizată, de la o notificare scurtă din data primei tentative de a trimite către recipient, după cum reiese din ștampila poștei. Nicio altă notificare prin e-mail nu va fi luată în considerare de către TravelCar.com. 2.10 Lege aplicabilă – Instanțele de jurisdicții competente CGU și fiecare contract de rezervare vor lua în considerare reforma Legii Contractelor (Ordinul No. 2016-131 din 10 februarie 2016). 2.10.1 CGU constituie dintr-un contract de membru între fiecare membru TravelCar.com și TravelCar.com (art.1110 (noul) Cod Civil), iar fiecare membru TravelCar.com are dreptul să solicite anularea în justiție a oricărei clauze care ar fi în mod evident dezechilibrată (art.1171 (noul) Cod Civil). 2.10.2 CGU este aplicat prestării serviciului TravelCar.com pe teritoriul Republicii Franceze, atât pentru regulile de formă cât și pentrunormele de fond, și sunt supuse legii franceze. Orice dispută va fi sub jurisdicția curții franceze, care are competență teritorială conform regulile dreptului comun ale Codului de Procedură Civilă.
 1. Devenind un membru TravelCar.com
3.1 Întregistrare online sau prin sistemul de rezervare TravelCar.com 3.1.1 Pentru a deveni un membru TravelCar.com trebuie pur și simplu: (i) să vă creați un cont TravelCar.com gratuit pe site-ul TravelCar.com sau prin aplicația de mobil TravelCar.com prin completarea formularului făcut pentru acest scop și acceptând CGU, sau (ii) contactați platforma de telefonie TravelCar.com și validați online crearea gratuită a contului dvs. TravelCar.com în condițiile de mai sus. 3.1.2 Puteți deveni CHIRIAȘ doar după (i) validarea contului dvs. TravelCar.com în condițiile de mai sus și (ii) validarea online a contractului de rezervare și (iii) plata online a sumei corespunzătoare cu depozitul și închirierea. 3.2 Parola contului TravelCar.com Când vă înregistrați ca membru TravelCar.com, vi se dă o parolă. Vă va permite, prin logare, să accesați Serviciul TravelCar.com, și să consultați sau să modificați datele personale care au legătură cu dvs. Vă asumați întreaga responsabilitate pentru toate activitățile care decurg din contul TravelCar.com cu parola dvs. Este responsabilitatea dvs. să asigurați confidențialitatea parolei dvs. Trebuie să raportați imediat către TravelCar.com orice utilizare neautorizată a parolei dvs. sau raportați către TravelCar.com dacă bănuiți că parola dvs. TravelCar.com nu mai e confidențială. TravelCar.com își rezervă dreptul să ceară schimbarea parolei dvs. în vazul în care TravelCar.com consideră că aceasta nu mai oferă securitatea adecvată. În eventualitatea unei probleme legată de o utilizare anormală a contului TravelCar.com cu parola dvs., TravelCar.com își rezervă dreptul de a suspenda, temporar, orice acces către contul TravelCar.com cu parola dvs. până când așteptăm resetarea acesteia cu acordul dvs.
 1. Acceptarea și modificarea Condițiilor Generale de Utilizare
4.1 Acceptarea formală a CGU Puteți deveni membru TravelCar.com și beneficia de Serviciul TravelCar.com doar după ce ați acceptat în mod formal CGU în cea mai actuală versiune a lor online. 4.2 Modificarea CGU 4.2.1 TravelCar.com își rezervă drepturile să modifică CGU în orice moment, toate serviciile oferite pe site-ul TravelCar.com, sau regulile de operare al unuia sau mai multor servicii specifice. 4.2.2 TravelCar.com se angajează (i) să vă informeze înainte de aceste modificări prin orice metode convenabile, și (ii) dacă este necesar, să vă ceară permisiunea înainte din nou. 4.2.3 Scala taxelor și a despăgubirilor de asigurare în vigoare este acceptată de către PROPRIETAR din momentul încheierii contractului. Această scală este accesibilă online pe site-ul Travelcar.com și e probabil să se modifice în orice moment fără notificare. Scala aplicabilă fiecărui contract de închiriere încheiat cu TravelCar.com (i) este supus unei acceptări cu CGU de către PROPRIETARUL din momentul închirierii a fiecărui contract de rezervare și (ii) poate fi căutat în contul TravelCar.com  al membrului TravelCar.com cu fiecare încheiere a unui contract de rezervare. 4.3 Consimțământ și convenție a dovezii 4.3.1 Acceptarea CGU prin apăsarea butonului de acceptare oferit pentru dvs. implică faptul că: (i) certificați către TravelCar.com ca aveți abilitatea, în sensul Articolelor de la 1145 la 1152 din (noul) Cod Civil, să subscrieți în mod valabil la CGU și la un contract de rezervare; (ii) sunteți de acord că evidența angajamentelor dvs. contractuale, incluzând acceptarea CGU, a politicii de protecție a datelor personale și a contracului de rezervare, și plățile cu cardul de credit, for fi furnizate de către înregistrările electronice oferite de către TravelCar.com sau unul dintre prestatorii de servicii și că aceasta va prevala asupra oricărei alteia; (iii) veți garanta că aveți în mod personal toate drepturile pentru închirierea unei mașini și că puteți conduce pe un drum public în mod egal. 4.3.2 Puteți în orice moment să accesați CGU din contul dvs. TravelCar.com, politica de protecție a datelor, contractele de rezervare și lista taxelor și compensațiile de asigurare acceptate în fiecare contract de rezervare, și să printați aceste documente prin metoda oferită de browserul dvs.
 1. Utilizarea serviciului TravelCar.com
5.1 Acceptarea contractului de închiriere 5.1.1 Odată ce ați devenit membru TravelCar.com, puteți să rezervați și să închiriați un vehicul pentru uz personal sau profesional, depinde de caz; deveniți „CHIRIAȘ”. Din sistemul de rezervare, fiecare Membru TravelCar.com poate consulta propunerile de închiriere făcute de către TravelCar.com și să încheie o închiriere după (i) rezervarea vehiculului, (ii) acceptarea formală a contractului de închiriere și (iii) plata sumelor corespunzătoare. 5.1.2 Lista beneficiilor în care constă Serviciul TravelCar.com și detaliile fiecărei închirieri definite în fiecare contract de rezervare (i) descriu împreună, într-o manieră explicită și completă calitățile esențiale ale serviciilor prestate de TravelCar.com  (art.1133 (noul) Cod Civil), și în funcție de ce au decis ambele părți să contracteze, excluzând orice altă calitate esențială implicită la care membrul TravelCar.com s-ar putea aștepta și de care TravelCar.com nu știe și (ii) fac întregul Serviciu TravelCar.com de o calitate în conformitate cu așteptările legitime ale CLIENTULUI și ale TravelCar.com, în considerarea naturii beneficiilor care constituie împreună și indivizibil serviciul TravelCar.com, a utilizării și a sumei pe care CLIENTUL se obligă să o plătească spre TravelCar.com pentru a folosi Serviciul TravelCar.com și vehiculul angajat (art.1166 (noul) Cod Civil). 5.2 Informații despre contractul de închiriere și precontractare 5.2.1 În eventualitatea unei contradicții între termenii unui contract de închiriere și cei ai CGU, dispozițiile contractului de rezervare vor prevala (art.1119 al.3 (noul) Cod Civil). Părțile recunosc că acest contract este sinalagmatic (art.1106 (noul) Cod Civil), contra cost (art. 1107 (noul) Cod Civil) și a îndeplinirii succesive (art. 1111-1 (noul) Cod Civil). 5.2.2 Înainte de încheierea unui contract de închiriere, CHIRIAȘUL trebuie (i) să verifice că serviciul corespunde cu definiția nevoilor și (ii) să se asigure că serviciul este dimensionat într-o măsură prin care i se permită să-și îndeplinească obiectivele pe care TravelCar.com nu le cunoaște. În acest scop, CHIRIAȘUL recunoaște că știe de la TravelCar.com toate informațiile critice pentru consimțământul său, prezentând o legătură directă și necesară cu conținutul Serviciului și calitatea TravelCar.com, cu excepția cazului în care CHIRIAȘUL dovedește (i) că nu a știut într-o manieră legitimă una dintre aceste bucăți de informație sau că a avut încredere în TravelCar.com (art.1112-1 (noul) Cod Civil) și (ii) că luarea la cunoștință a acestor informații decisive ar fi pus contractul sub condiții substanțial diferite (art.1130 (noul) Cod Civil). TravelCar.com de asemenea amintește CHIRIAȘULUI că datoria de informare a TravelCar.com nu se referă la valoarea estimativă a Serviciului (art.1112-1 (noul) Cod Civil) pe care TravelCar.com se angajează să o ofere CHIRIAȘULUI, sau cea a fiecărui contract de închiriere. În final, TravelCar.com îi amintește CHIRIAȘULUI că orice evaluare economică inexactă a Serviciului sau a contractului de închiriere de către CHIRIAȘ înainte de acceptarea CGU sau a contractului de închiriere nu este o cauză a nulificării contractului de închiriere încheiat cu (art.1136 (noul) Cod Civil). 5.3 Închirierea cu un locator profesionist partener TravelCar.com Dacă de prin ofertele de rezervare alegeți un vehicul al unui profesionist în închirieri partener TravelCar.com va trebui să acceptați online condițiile de închiriere a acestui partener, care vor prevala asupra CGU ale TravelCar.com. 5.4 Anulări – rambursări – dreptul la retragere - asigurare 5.4.1 Dacă membrul TravelCar.com face un contract cu TravelCar.com în calitate de consumator, trebuie reamintit faptul că dreptul de retragere care de obicei se aplică în cazul vânzărilor la distanță nu este în vigoare pentru activități legate de împrumutul de mașini, după cum e menționat în articolul 1.2 din CGU. 5.4.2 În consecință, pentru fiecare anulare de către CHIRIAȘ a unui contract de rezervare între o săptămână și 72 de ore înainte de data luării în posesie a vehiculului prevăzut în contractul de rezervare, TravelCar.com va rambursa CHIRIAȘULUI 50% din suma din contractul de rezervare, dacă CHIRIAȘUL nu a scos asigurarea de anulare. Pentru orice anulare de către CHIRIAȘ a contractului de rezervare în mai puțin de 72 de ore înainte de data luării în posesie a vehiculului prevăzut în contractul de rezervare, TravelCar.com nu îi va rambursa CHIRIAȘULUI suma din contractul de rezervare, dacă CHIRIAȘUL nu a scos asigurarea de anulare. 5.4.3 Acești termeni de rambursare se extind la orice motiv pentru anularea contractului de rezervare, pentru încălcări suficient de serioase ale CHIRIAȘULUI (nelivrarea documentelor administrative în termenii de timp limită, imposibilitatea blocării sumei din depozit, etc.). 5.4.4 Dacă CHIRIAȘUL a făcut o rezervare cu o asigurare de anulare inclusă, acesta își poate anula rezervarea și contractul de rezervare oricând dorește, iar TravelCar.com îi va rambursa CHIRIAȘULUI 100% din suma din contractul de rezervare în cazul anulării confirmate de către CHIRIAȘ până la data limită a luării în posesie a vehiculului, redus doar de asigurarea de anulare care a fost plătită de către CHIRIAȘ în momentul încheierii contractului. 5.4.5 În cazul indisponibilității vechilului care a fost în mod specific rezervat de către CHIRIAȘ, TravelCar.com se angajează să informeze CHIRIAȘUL cât de repede posibil și să propune un alt vehicul CHIRIAȘULUI, din aceeași categorie, în funcție de celălalte vehicului disponibile pe site-ul TravelCar.com pentru datele și durata contractului de rezervare. Dacă niciun vehicul nu este disponibil, TravelCar.com, neavând vehicule de rezervă, va continua cu anularea rezervării și rambursarea completă a banilor CHIRIAȘULUI. 5.5 Durata ÎNCHIRIERII 5.5.1 Fiecare contract de închiriere este încheiat (i) la data rezervării și plății online de către CHIRIAȘ a vehiculului prin Sistemul de Rezervare (ii) pentrul termenul de utilizare al vehiculului definit în contractul de închiriere corespunzător. Durata unui contract de rezervare nu poate depăși treizeci (30) de zile de la data intrării în posesie asupra vehiculului de către CHIRIAȘ. În cazul utilizării vehiculului mai mult de treizeci (30) de zile, trebuie ca mai multe contracte de închiriere succesive trebuie încheiate cu TravelCar.com/ 5.5.2 Din moment ce fiecare contract de închiriere este pe o durată fixă, nu este posibil pentru CHIRIAȘ să-l întrerupă în mod anticipat. 5.6 Prelungire – returnare întârziată 5.6.1 CHIRIAȘUL care dorește prelungirea contractului de închiriere sau a termenului limită pentru returnarea vehiculului trebuie ca mai întâi să contacteze TravelCar.com: (i) dacă vehiculul este disponibil, reînnoirea contractului de închiriere va duce la o acceptare prealabilă a CHIRIAȘULUI și TravelCar.com și plata sumelor corespunzătoare noului contract de închiriere în concordanță cu condițiile din CGU. (ii) dacă vehiculul nu este disponibil pentru reînnoirea închirierii, CHIRIAȘUL trebuie să-l returneze în parcarea TravelCar.com în care a trebuit să-l lase inițial. Dacă alte vehicule sunt disponibile, CHIRIAȘUL va trebui să încheie un nou contract de închiriere. Lipsa unui răspuns din partea TravelCar.com nu poate fi înțeleasă ca o acceptare tacită a cererii CHIRIAȘULUI. 5.6.2 Kilometrii în plus călătoriți de către CHIRIAȘ după expirarea oricărui contract de închiriere trebuie plătiți de către CHIRIAȘ, chiar și în cazul unei reînnoiri contractuale. Dacă CHIRIAȘUL nu returnează vehiculul în condițiile limită de loc și timp stabilite în contractul de închiriere, sau dacă nu informează TravelCar.com despre întârzierea acestuia, nerestituirea vehiculului va fi obiectul unei compensații de cheltuieli administrative care vor fi extrase din contul bancar al CHIRIAȘULUI. Suma acestei compensații este indicată în lista de costuri și indemnizații de asigurare. 5.7 Documente administrative legate de vehicul și de părți 5.7.1 Pentru a simplifica procesul de încheiere a contractului, TravelCar.com înregistrează toate documentele administrative necesare pentru a conduce vehiculul (permis de conducere, certificat de înregistrare, certificat de asigurare, actualizarea inspecției tehnice dacă este necesară, etc.). Aceste documente sunt integrate în sistemul de rezervare și, odată ce contractul de închiriere s-a încheiat între TravelCar.com și CHIRIAȘ, accesibil online de către CHIRIAȘ din contul său de membru TravelCar.com pentru durata contractului pe închiriere, pentru a putea dovedi utilizarea legală a vehiculului închiriat, de exemplu în cazul unui control din partea poliției. Aceste documente vor fi stocate în format digital în siguranță și ținute în condițiile specificate în CGU. Permisul de conducere al CHIRIAȘULUI stocat online trebuie să fie lizibil. Numai TravelCar.com stabilește dacă permisul de conducere prezentat de către CHIRIAȘ (la fel ca toate documentele administrative necesare pentru încheierea unui contract de închiriere) este în conformitate cu această obligație esențială a CHIRIAȘULUI. 5.7.2 Dacă documentele oferite de CHIRIAȘ sunt neclare sau inutilizabile, vor fi percepute compensații pentru taxele administrative de către TravelCar.com din contul bancar al CHIRIAȘULUI. Suma acestei compensații este indicată în lista de costuri și indemnizații de asigurare. 5.7.3 Doar CHIRIAȘUL își asumă personal toate costurile legate de conducerea vehiculului închiriat pe drumurile publice (taxe de trecere, amenzi rezultate din încălcarea legilor traficului sau ale parcării, etc.). CHIRIAȘUL se presupune a fi responsabil pentru încălcările codului rutier comise de acest vehicul pe durata contractului de închiriere. Aceste trebuie să informeze imediat TravelCar.com de orice încălcare a codului rutier comisă și să plătească personal orice amendă. 5.7.4 Orice declarație de încălcare stabilită pe perioada contractului de închiriere va fi responsabilitatea exclusivă a CHIRIAȘULUI și compensația taxelor administrative va fi preluată de către Travelcar.com din contul bancar al CHIRIAȘULUI. Suma acestei compensații este indicată în lista de costuri și indemnizații de asigurare. 5.7.5 CHIRIAȘUL autorizează TravelCar.com în mod expres să ofere proprietarului vehiculului datele sale personale pentru ca proprietarul să completeze formularul de exonerare care acompaniază declarația de încălcare.
 1. Angajamentele CHIRIAȘULUI pentru fiecare Contract de Închiriere
6.1 Principiile la care este angajat CHIRIAȘUL De la data înmânării cheilor vehiculului de către TravelCar.com și până la returnarea acestora la TravelCar.com de către CHIRIAȘ, CHIRIAȘUL se angajează: (i) să folosească vehiculul ca un șofer sigur și să nu conducă pe drumul public în stare de ebrietate, sau sub influența substanțelor narcotice sau ilicite; (ii) să returneze vehiculul în aceeași condiție ca înainte de închiriere, acompaniat de accesoriile sale (inclusiv cele de siguranță), documente, instruncțiuni și manuale de utilizator, pe care el le va înlocui și plăti în cazul distrugerii, pierderii sau furtului, pe lângă plata taxelor de aministrare care vor fi preluate de TravelCar.com din contul bancar al CHIRIAȘULUI. Suma acestei compensații este indicată în lista de costuri și indemnizații de asigurare. (iii) CHIRIAȘUL trebuie să se înregistreze pe site-ul TravelCar.com sub propria sa identitate. Doar un singur cont TravelCar.com pe persoană fizică este autorizat. (iv) CHIRIAȘUL trebuie să fie titularul unui permis de conducere valid în Franța pentru mai mult de 2 ani (10 pentru vehicule sport), să aibă peste 21 de ani (28 de ani pentru închirierea vehiculelor Subaru și Porche) șă să dețină un card de plată cu numele său. Șoferii adiționali aprobați trebuie să prezinte o carte de identitate și un permis de conducere valid. Nu toate permisele de conducere sunt acceptate din cauza legislației Franței:
 • Dacă permisul a fost eliberat de o țară din Aria Economică Europeană (Uniunea Europeană + islanda, Lichtenstein, Norvegia): permisul este valabil fără documente adiționale.
 • Dacă permisul a fost eliberat în afara Ariei Economice Europene va trebui să verificați și să fotografiați fiecare dintre următoarele documente la începutul închirierii:
 • Permisul Valid
 • O traducere oficială a permisului valabil SAU un permis valabil internațional
 • Paginile din pașaport care arată data intrării în teritoriu pentru a ști durata șederii.
În cazul unei șederi pe o perioadă lungă (> 90 de zile): chiriașul trebuie să prezinte o viză valabilă, căreia trebuie să-i faceți poză la începutul închirierii. Permis este atunci valabil pentru un an de la data eliberării vizei, în afara cazului unei vize de studii, care e valabilă pe toată perioada studiilor. Dacă chiriașul nu a avut nevoie de pașaport pentru a intra pe teritoriul Franței (ex: Eveția), trebuie să prezinte dovada domiciulului care va fi fotografiată, pentru a dovedi că nu a locuit în Franța pentru mai mult de 12 luni, caz în care permisul său nu ar mai fi valabil și ar trebui să-l schimbe cu unul francez. Documentele justificative trebuie prezentate și fotografiate și de șoferii secundari. Orice încălcare a acestor condiții duce la anularea rezervării dvs. fără returnarea banilor. (v) doar CHIRIAȘUL și orice șoferi adiționali, aprobați în avans de TravelCar.com, pot conduce vehiculul pe perioada contractului de închiriere. Nerespectarea acestei obligații pe perioada contractului de închiriere va transfera automat responsabilitatea către CHIRIAȘ pentru orice daune care pot apărea. (vi) CHIRIAȘUL și orice șoferi adiționali declară că nu au avut un accident cu răni corporale pentru acer ei au fost responsabili sau condamnare pentru conducerea sub influența alcoolulul sau a drogurilor pe o perioadă mai lungă de trei ani. CHIRIAȘUL declară pe onoarea sa că nu a avut niciun accident cu circumstanțe grave în ultimele 36 de luni înainte de contractul de închiriere. (vii) CHIRIAȘUL și orice șoferi adiționali trebuie să furnizeze Travelcar.com online cu o copie electronică a permisului de comducere (ambele părți) și a cardului de identitate. Toate aceste documente trebuie să fie lizibile în condițiile indicate în punctul (v) de mai sus. Aceste documente vor fi stocate în format digital într-o manieră sigură și ținute sub condițiile specificate in CGU. (viii) CHIRIAȘUL și orice șoferi adiționali vor fi nevoiți să facă la data începerii închirierii originalele permisului de conducere, al cardului de identitate și al cardului de credit folosit pentru plăți. (ix) CHIRIAȘUL se angajează să actualizeze regulat datele furnizate în momentul înregistrării și să informeze TravelCar.com fără întârziere de orice schimbare care afectează condițiile sale de eligibilitate pentru Serviciu. (x) Trebuie menționat și faptul că este interzis fumatul în vehiculele închiriate prin serviciul TravelCar.com sau să se transporte animale. Încălcarea acestor reguli va rezulta sistematic în  plata taxelor administrative ce va fi preluaă de TravelCar.com din contul bancar al CHIRIAȘULUI. Suma acestei compensații este indicată în lista de costuri și indemnizații de asigurare. (xi) Dacă CHIRIAȘUL nu îndeplinește toate condițiile de mai sus, TravelCar.com va anula rezervarea și va reține toate sumele plătite de CHIRIAȘ ca și compensații provizorii. (xii) CHIRIAȘUL trebuie să returneze el însuși vehiculul la sfârșitul închirierii. Returnarea vehiculului de către o persoană care nu a fost menționată în contractul de închiriere va rezulta plata taxelor administrative ce va fi preluaă de TravelCar.com din contul bancar al CHIRIAȘULUI. Suma acestei compensații este indicată în lista de costuri și indemnizații de asigurare. 6.2 Luarea în posesie a vehiculului de către CHIRIAȘ 6.2.1 La data intrării în posesie a vehiculului prevăzut în contractul de închiriere, la fel și la data returnării, o inspecție este făcută de TravelCar.com sau de CHIRIAȘ înainte de fiecare închiriere. Aceste inspecții sunt disponibile în contul TravelCar.com al CHIRIAȘULUI. Este responsabilitatea CHIRIAȘULUI să se asigure că aceste fotografii sunt făcute, în timpul inspecțiilor de „intrare” și „ieșire” care sunt în conformitate cu directivele TravelCar.com. Fotografiile făcute și trimise în sistemul de rezervare constituie evidența condiției vehiculului în momentul livrării de către TravelCar.com CHIRIAȘULUI și în momentul returnării la TravelCar.com de către CHIRIAȘ. 6.2.2 La data, ora și locul speficiate în fiecare contract de închiriere, CHIRIAȘUL se va prezenta la Agenția TravelCar.com sau a partenerilor. Inspecția făcută cu aplicația TravelCar.com la începutul fiecărei închirieri stabilește condiția vehiculului în momentul în care CHIRIAȘUL îl ia. Această inspecție este suplimentată de fotografii ale interiorului și exteriorului vehiculului. Dacă TravelCar.com îi cere CHIRIAȘULUI să facă el însuși această inspecție, este rugat să respecte numărul de cel puțin 20 de fotografii, cu poze clare care arată fiecare parte a vehiculului în detaliu. Daune raportate într-o parte a vehiculului care are o poză de inspecție blurată, sau care este absentă sau prea îndepărtată nu ar putea fi luată în considerare de asigurarea noastră  și nu poate fi recunoscută de TravelCar.com și va fi asumată în totalitate de către CHIRIAȘ.Dacă un CHIRIAȘ nu își dorește să facă el însuși inspecția, va trebui să plătească o suma de 10 € pentru ca un partener sau agent TravelCar.com să facă inspecția în locul său. 6.2.3 Odată ce identitatea CHIRIAȘULUI este verificată de TravelCar.com și fotografiile inspecției de „ieșire” au fost făcute și transferate către TravelCar.com, TravelCar.com înmânează cheile vehiculului CHIRIAȘULUI. CHIRIAȘUL poate apoi să folosească vehiculul, respectând contractul de închiriere și CGU, precum și regulile Codului Rutier. 6.3 Returnarea vehiculului de către CHIRIAȘ 6.3.1 CHIRIAȘUL se angajează să returneze vehiculul la data, ora și locul convenite în contract. 6.3.2 Vehiculul este returnat personal de CHIRIAȘ în parcarea TravelCar.com sau cea a partenerilor de unde CHIRIAȘUL a intrat in posesia vehiculului. În cazul returnării vehiculului altundeva, CHIRIAȘUL trebuie să facă o cerere prealabilă către TravelCar.com. 6.3.3 Odată ce locul de întoarcere este confirmat, CHIRIAȘUL face poze vehiculului. Aici din nou, inspecția făcută utilizând aplicația TravelCar.com stabilește condiția vehiculului. Această inspecția este suplimentată de fotografii a interiorului și exteriorului vehiculului. Dacă TravelCar.com îi cere CHIRIAȘULUI să facă el însuși această inspecție, este rugat să respecte numărul de cel puțin 20 de fotografii, cu poze clare care arată fiecare parte a vehiculului în detaliu. Daune raportate într-o parte a vehiculului care are o poză de inspecție blurată, sau care este absentă sau prea îndepărtată nu ar putea fi luată în considerare de asigurarea noastră  și nu poate fi recunoscută de TravelCar.com și va fi asumată în totalitate de către CHIRIAȘ. Fotografiile sunt trimise automat în sistemul de rezervare. 6.3.4 TravelCar.com înregistrează predarea cheilor vehiculului în sistemul de rezervare. 6.3.5 Inspecția făcută de TravelCar.com va fi disponibilă în spațiul clientului la 48 de ore după recuperarea vehiculului. Vehiculul trebuie returnat de către CHIRIAȘ cu aceeași cantitate de combustibil ca cea menționată în inspecție și în aceeași stare de curățenie interioară și exterioară. În caz contrar, TravelCar.com își rezervă dreptul să ceară CHIRIAȘULUI să plătească suma fixă corespunzătoare reparațiilor vehiculului și umplerii rezervorului cu combustibil prin aplicarea listei de costuri și indemnizații de asigurare, pe lângă plata taxelor administrative care vor fi preluate de TravelCar.com din contul bancar al CHIRIAȘULUI. Suma acestei compensații este indicată în lista de costuri și indemnizații de asigurare.
 1. Costul serviciului și suma pentru închiriere
7.1 Prețul închirierii 7.1.1 TravelCar.com vă oferă spre închiriere atât vehicule private, cât și ale angajatorilor profesioniști. Prețul fiecărei închirieri variază în funcție de vehiculul ales de CHIRIAȘ. Suma ÎNCHIRIERII este afișată pe fiecare ofertă de închiriere auto și rămâne valabilă atât timp cât rezervarea vehiculului este propusă online. 7.1.2 Suma fiecărui contract de închiriere este acceptată de fiecare membru TravelCar.com la sfârșitul unui contract de închiriere. Această sumă este echivalentul Serviciului pe cheltuiala exclusivă a CHIRIAȘULUI. Suma fiecărei închirieri include TVA. Factura TravelCar.com va fi disponibilă pentru descărcare de Membrul TravelCar.com din contul său TravelCar.com, nu mai târziu de 48 de ore după returnarea vehiculului către TravelCar.com. CHIRIAȘUL recunoaște că suma pentru contractul de închiriere nu a fost fixată unilateral de TravelCar.com fără consimțământul CLIENTULUI (Art.1164 și 1165 (noul) Cod Civil). Ofertele de preț de închiriere sunt ferme și nu fac obiectul unei negocieri prealabile. 7.1.3 La încheierea fiecărui contract de rezervare, acceptați lista de costuri și indemnizații de asigurare care e în vigoare pe site-ul TravelCar.com. Puteți consulta lista mai jos. Această listă, și opțiunile propuse de TravelCar.com care se pot schimba la inițiativa TravelCar.com, lista aplicabilă ăentru fiecare dintre contractele dvs. de închiriere va fi disponibilă în contul dvs. TravelCar.com cu fiecare dintre contractele de închiriere. 7.1.4 Prețul public maxim care include TVA pentru închirierea vehiculului pe zi e indicat în lista de costuri și indemnizații de asigurare. 7.2 Condiții de plată 7.2.1 CHIRIAȘUL trebuie să plătească doar prin card bancar online. TravelCar.com nu acceptă carduri Visa Electron, MasterCard, Maestro, sau carduri electronice (virtuale) sau carduri prepaid. Cardul bancar trebuie să fie pe numele și prenumele chiriașului. 7.2.2 Cu excepția acordului prealabil cu TravelCar.com în cazul rezervării în numele unei terțe părți, membrul TravelCar.com trebuie să fie persoana care închiriază vehiculul, titularul documentelor necesare și al cardului bancar folosit pentru plata online. 7.2.3 CHIRIAȘUL autorizează TravelCar.com să debiteze din cardul său bancar toate sumele legate de împlinirea contractului de închiriere, inclusiv taxa forfetară în cazul unei încălcări parțiale a contractului de închiriere de către CHIRIAȘ și francizele în eventualitatea unui accident. Suma acestor costuri este indicată în lista de costuri și indemnizații de asigurare. 7.3 Depozit 7.3.1 Pentru a asigura îndeplinirea adecvată a obligațiilor CHIRIAȘULUI, un depozit e plătit cu 72 de ore înainte de începerea contractului de închiriere din cardul bancar al cărui titular legitim este CHIRIAȘUL. Suma acestui depozit poate varia de la 800 la 1,200 euro, depinzând de categoria vehiculului ales de CHIRIAȘ. Suma acestui depozit este blocată în contul bancar al CHIRIAȘULUI pe durata contractului de închiriere. CHIRIAȘUL trebuie să aibă dispoziția necesară în contul său bancar și să aibă autorizația bancară pentru plafonul corespunzător pentru a putea încheia contractul de închiriere. Dacă depozitul nu poate fi blocat de banca CHIRIAȘULUI, TravelCar.com va notifica Membrul TravelCar.com ca acesta să poată verifica autoritatea care trebuie dată băncii sale. Membrul TravelCar.com poate face o cerere să blocheze depozitul din nou cu același card sau cu al card bancar al cărui acesta este titularul legitim. În eventualitatea unui nou eșec a operației de blocare a sumei depozitului prevăzute în contractul de închiriere, TravelCar.com va anula rezervarea pentru o încălcare a Membrului TravelCar.com. Plata unei taxe de administrare va fi percepută de TravelCar.com din contul bancar al CHIRIAȘULUI. Suma acestei compensații este indicată în lista de costuri și indemnizații de asigurare. 7.3.2 Depozitul plătit de CHIRIAȘ către TravelCar.com acoperă în particular reparațiile vehiculului și ale accesoriilor acestuia, penalizările, costurile expertizei, asigurarea deductibilă, costurile de administrare și orice sumă compensatorie pentru dauna cauzată, în mod voluntar sau nu, de CHIRIAȘ vehiculului sau lui TravelCar.com. 7.3.3 Dacă prețul reparațiilor sau a oricărei degradări a vehiculului va fi peste deductibile, penalizări, taxe și costul expertizei vor fi datorate de CHIRIAȘ către TravelCar.com în plus față de suma din depozit. Suma acestei compensații este indicată în lista de costuri și indemnizații de asigurare. 7.4 Suma francizelor În eventualitatea daunelor aduse vehiculului care este obiectul contractului de închiriere, sumele fixe preluate de pe cardul bancar al CHIRIAȘULUI va fi determinată în funcție de grila de mai jos. Plata unei taxe administrative va fi mereu preluată de TravelCar.com din contul bancar al CHIRIAȘULUI în cauză pentru deschiderea dosarului despre incident. Suma acestei compensații este indicată în lista de costuri și indemnizații de asigurare. 7.5 Costuri adiționale 7.5.1 O sumă compensatorie provizorie a prejudiciilor către TravelCar.com va fi mereu colectată de TravelCar.com din contul bancar al CHIRIAȘULUI în cauză, în cazul nerespectării de către CHIRIAȘ a unor obligații ale contractului de închiriere care nu au fost îndeplinite de căre chiriaș. Suma acestei compensații este indicată în lista de costuri și indemnizații de asigurare. 7.5.2 Dacă asigurarea TravelCar.com nu suportă toate daunele suferite de terța parte și vehicul, CHIRIAȘUL va prelua restul prejudiciilor care nu sunt acceptate de asigurarea TravelCar.com.
 1. Asigurare și incidente
8.1 Asigurare și procedură în eventualitatea unui incident 8.1.1 TravelCar.com are asigurarea responsabilității civile subcrisă care acoperă închirierea în cadrul CGU și satisfăcătoare pentru obligația prescrisă în Articolul L. 211-1 din Codul de Asigurare. 8.1.2 Numărul de referință al politicii de asigurare TravelCar.com e: 3896967T MAIF 8.1.3 Aria de călătorie a vehiculelor este limitată la teritoriul Franței și a următoarelor țări: Austria, Albania, Andorra, Belgia, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Belarus, Elveția, Cipru, Republica Cehă, Germania, Denmarca, Spania, Estonia, Franța, Finlanda, regatul Unit al Marii Britanii și al irlandei de Nord, Grecia, Ungaria, Croația, Italia, Israel, Republica Islamică a Iranului, Irlanda, Islanda, Luxemburg, Lituania, Letonia, Malta, Moldova, Maroc, Republica Macedonia, Muntenegru, Norvegia, Olanda, Portugalia, Polania, România, Rusia, Suedia, Serbia, Republica Slovacă, Slovenia, Tunisia, Turcia and Ucraina. 8.1.4 CHIRIAȘUL beneficiază de asigurarea responsabilității civile și apel de apărare, în particular pentru a-și asigura apărarea în eventualitatea unui accident are implică răspunderea sa. 8.1.5 Prin subscrierea la opțiunea de „asigurare completă”, CHIRIAȘUL are și beneficiul: (i) unei garanții împotriva furtului, focului sau daunelor tuturor accidentelor, după deducția unei sume deductibile specificate în contractul de încheiere. (ii) o garanție pentru rănile corporale ale șoferului cu un plafom de garanție de 1 milion €. 8.1.6 CHIRIAȘUL este responsabil pentru daunele prezente vehiculului pe perioada închirierii și este taxat pentru orice daună, cu excepția cazurilor speciale listate în CGU. 8.2 Procedură în cazul unui accident fără o terță parte 8.2.1 TravelCar.com notează daunele vehiculului. 8.2.2 Dacă daunele sunt categorizate în grila de compensații cu sume fixe în CGU, CHIRIAȘUL este taxat de la suma daunei până la suma deductibilă și a taxelor. Penalizarea este plătită de CHIRIAȘ către TravelCar.com pe baza constatării prejudiciului și nu a facturii reparațiilor vehiculului. 8.2.3 Dacă daunele nu sunt categorizate în grila de compensații cu sume fize din CGU, o estimare a daunelor este făcută de către TravelCar.com și suma corespunzătoare este percepută din contul bancar al CHIRIAȘULUI în limita valorii deductibile din accident. 8.3 Procedură în cazul unui accident cu o terță parte 8.3.1 CHIRIAȘUL va declara accidentul fără întârziere când are loc și va trimite raportul accidentului către TravelCar.com prim e-mail la adresa contact@TravelCar.com. TravelCar.com colectează documentele necesare pentru deschiderea unui dosar cu asiguratorul TravelCar.com și salvează fișierul cu acesta din urmă. Asiguratorul se întoarce la TravelCar.com și oferă informații despre responsabilitățile din cadrul accidentului. 8.3.2 Dacă CHIRIAȘUL este desemnat de către asigurator ca nu fiind responsabil, nu se percepe nimic din depozit și asiguratorul se va ocupa plata pentru reparațiile vehiculului. 8.3.3 Dacă CHIRIAȘUL este desemnat de către asigurator ca fiind responsabil, TravelCar.com colectează suma pentru reparații de la CHIRIAȘ, ajungând până la suma deductibilă de accident. În cazul în care costurile de reparații sunt mai mari decît suma deductibilă, asiguratorul va plăti surplusul. 8.3.4 Vehiculul nu este în starea potrivită de a fi condus pe șosea: asistența asiguratorului preia vehiculul și îl mută într-un garaj aprobat de către asigurator. Un ajustor e însărcinat cu calcularea costurilor, iar aceste costuri vor stabili suma ce trebuie plătită de către CHIRIAȘ în limita sumei deductibile de accident.
 1. Răspunderea CHIRIAȘULUI
9.1 Încălcarea Codului Rutier CHIRIAȘUL este obligat să raporteze orice încălcare a dispozițiilor legislative sau de reglementare care ar fi fost comise în timp ce se afla în custodia sau posesia sa. În eventualitatea unei încălcări a codului rutier de către CHIRIAȘ, TravelCar.com are toate informațiile despre CHIRIAȘ și poate înmâna scrisoare de exonerare cu coordonatele sale către autoritățile competente, și posibil și spre proprietarul vehiculului. Pentru fiecare încălcare a Codului Rutier de către CHIRIAȘ, plata pentru taxele de administrare vor fi mereu percepute de către TravelCar.com din contul bancar al CHIRIAȘULUI în legătura deschiderii fiecărui fișier legat de incident. Suma acestei compensații este indicată în lista de costuri și indemnizații de asigurare. 9.2 Responsabilitățile legate de vehicul 9.2.1 De la înmânarea cheilor vehiculului de către TravelCar.com CHIRIAȘULUI și până la returnarea acestora de către CHIRIAȘ către TravelCar.com, CHIRIAȘUL este unicul responsabil: (i) pentru vehiculul aflat în posesia lui; (ii) în caz de pană la mașină, pentru toate costurile pentru reparații și/sau înlocuirea cauciucurilor (un cauciuc deteriorat va justifica schimbarea unei perechi de cauciucuri); (iii) și în general, pentru toate daunele cauzate vehiculului pe durata contractului de închiriere, fără limită, până la valoarea vehiculului dacă a comis o încălcare intenționată și serioasă a Cdului Rutier sau dacă nu a respectat regulile elementare de siguranță sau prudență (neglijență a CHIRIAȘULUI de a lăsa cheia în contact), sau în cazul nerespectării CGU, și toate costurile în caz de pierdere, furt, deteriorare sau degradare cauzate întregului sau părților vehiculului (și/sau accesoriile acestuia, de exemplu cheilor vehiculului) din vina CHIRIAȘULUI sau a unei terțe părți identificate, sau nereturnarea vehiculului. Orice refuz din partea CHIRIAȘULUI de a face un raport informal cu TravelCar.com implică acceptarea de către CHIRIAȘ a responsabilității sale financiare responsabile pentru consecințele pecuniare ale reparațiilor vehiculului, inclusiv daunele cauzate în absența sa. (iv) închirierea vehiculului este propusă în mod implicit cu un pachet de kilometraj pe zi de închiriere specificat în contractul de închiriere în limita a 3,500 km per contract de închiriere. Orice kilometru călătorit în plus care trece peste limita de 3,500 km va fi taxată în funcție de rata indicată în lista de costuri și indemnizații de asigurare. 9.2.2 CHIRIAȘUL este responsabil pentru accesoriile și opțiunile la care s-a abonat în momentul încheierii contractului de închiriere. Orice daune provocate accesoriilor și opțiunilor vehiculului vor fi asumate de către CHIRIAȘ. Plata compensației va fi mereu percepută de către TravelCar.com din contul bancar al CHIRIAȘULUI în cauză pentru orice daună, pierdere sau furt a accesoriilor sau opțiunilor. Suma acestei compensații este indicată în lista de costuri și indemnizații de asigurare. 9.3 În eventualitatea unui accident, pană sau defect – asistență în cazul defecțiunilor 9.3.1 În eventualitatea unui accident, CHIRIAȘUL se angajează să: (i) notifice, dacă este necesar, poliția sau jandarmeria. (ii) să scrie citeț un raport informal al accidentului, indicând circumstanțele detaliate ale accidentului, contrasemnat de către ceilalți șoferi care au fost implicați și indicând coordonatele martorilor, cum e adecvat. (iii) să informeze TravelCar.com pe cât de repede posibil și cel mai târziu în 24 de ore prin e-mail. (iv) în cazul imobilizării vehiculului, CHIRIAȘUL trebuie să contacteze asistența TravelCar.com (sau a asiguratorului acesteia). 9.3.2 Un serviciu de asistență este disponibil 24 de ore pe zi și 7 zile pe săptămână: (i) în Franța: 0 800 875 875 (număr verde, apel gratuit) (ii) în străinătate: + 33 5 49 77 47 78 9.3.3 Numărul de membru ce trebuie dat e 38 96 96 7 T. 9.3.4 În cazul imobilizării vehiculului ca rezultatul unei defecțiuni sau a unui accident, asistența TravelCar.com se angajează, în limita posibilităților, să-i ofere CHIRIAȘULUI un vehicul înlocuitor până la sfârșitul perioadei plănuite în contractul de închiriere. 9.3.5 TravelCar.com nu poate fi reținut responsabil pentru consecințele defecțiunii sau accidentului asupra organizațiilor, afacerilor sau angajamentelor făcute de către CHIRIAȘ cu terțe părți pe perioada contracului de închiriere. 9.4 În cazul unui furt sau a altor daune 9.4.1 În eventualitatea unui furt sau a altor daune, CHIRIAȘUL se angajează să: (i) raporteze întâmplarea autorităților competente într-o perioadă de maxim 48 de ore din momentul descoperirii acesteia. (ii) informeze TravelCar.com prin mail și să trimită către TravelCar.com o copie a certificatului de depunere a plângerii în cel mult 48 de ore de la data completării acestuia.În cazul unui eveniment garantat și în eventualitatea unei defecțiuni (fără kilmetraj deductibil), un serviciu de asistență este disponibil 24 de ore pe zi și 7 zile pe săptămână: (i) în Franța: 0 800 875 875 (număr verde, apel gratuit) (ii) în străinătate: + 33 5 49 77 47 78 9.4.2 Numărul de membru ce trebuie dat e 38 96 96 7 T. 9.4.3 În eventualitatea unei defecțiuni a vehiculului pe durata contractului de închiriere, un ajustor madatat de TravelCar.com va efectua o expertiză pentru a-i determina originea. Dacă responsabillitatea e cea a chiriașului, asta însemând că felul în care a condus e originea incidentului, CHIRIAȘUL va fi ținut responsabil pentru încălcarea dispozițiilor CGU și/sau a contractului de închiriere și CHIRIAȘUL trebuie să plătească toate costurile necesare pentru repararea vehiculului, chiar dacă acesta din urmă depășește valoarea deductibilă. 9.4.4 Dacă opinia ajustorului arată că originea incidentului nu poate fi atribuită condusului CHIRIAȘULUI, ci provine de la uzura normală a vehiculului, CHIRIAȘUL nu trebuie să-și asume costurile pentru reparații. 9.4.5 Pentru orice reclamație adresată către TravelCar.com în urma unei defecțiuni sau a unui accident în care responsabilitatea CHIRIAȘULUI este angajată, o indemnizație pentru taxele de administrare va fi colectată sistematic de către TravelCar.com din contul bancar al CHIRIAȘULUI în cauză la deschiderea fiecărui fișier despre daune sau incidente în care responsabilitatea CHIRIAȘULUI este angajată. Suma acestei compensații este indicată în lista de costuri și indemnizații de asigurare. 9.5 Defecțiuni care afectează vehiculul 9.5.1 Cu excepția cazului de daune legate de un incident cu o terță parte în care terța parte este responsabilă și în cazul daunelor legate de uzura și ruperea naturală a vehiculului, orice daună care afectează vehiculul care este obiectul contractului de închiriere, fie că e vorba de aspectul interior sau exterior al vehiculului, va fi responsabilitatea exclusivă  CHIRIAȘULUI și îi va fi facturată CHIRIAȘULUI, în funcție de opțiunile de asigurare pe care le-a selectat în momentul încheierii contractului, după cum urmează: (i) CHIRIAȘUL nu alege nicio opțiune de asigurare când își face rezervarea: beneficiază doar de răspundere civilă. CHIRIAȘUL trebuie să plătească întregul cost al reparațiilor pentru orice daună notată la sfârșitul închirierii, fără limită de deductibilitate. (ii) CHIRIAȘUL a luat opțiunea de „asigurare completă”: beneficiază de o sumă deductibilă până în 800 euro. Suma maximă care ar putea fi necesară pentru reparațiile vehiculului e de 800 euro pe incident. (iii) CHIRIAȘUL a luat opțiunea „asigurare de reparație deductibilă completă”: beneficiază de o sumă deductibilă până în 200 euro. Suma maximă care ar putea fi necesară pentru reparațiile vehiculului e de 200 euro pe incident. Câteva exemple: - CHIRIAȘUL a luat opțiunea de asigurare completă, și suma sa deductibilă e de 800 €. Este responsabil pentru un accident și daunele ajung la 450 €. Trebuie să plătească 450 € pentru reparații. Dacă daunele erau 1000 €, ar fi plătit 800 €. - CHIRIAȘUL a luat opțiunea de asigurare de reparație deductibilă completă, și suma sa deductibilă e de 200 €. Este responsabil pentru un accident și daunele ajung la 150 €. Trebuie să plătească 150 € pentru reparații. Dacă daunele erau 1000 €, ar fi plătit 200 €. 9.5.2 Când se găsesc daune, TravelCar.com studiază fotografiile inspecției inițiale pentru a vedea dacă dauna a fost prezentă sau nu la începutul închirierii. Dacă daunele nu se găseau la începutul închirierii, TravelCar.com va deduce suma din depozit. CHIRIAȘUL va primi factura finală pentru reparația daunelor găsite și se angajează să plătească fără restricție sau rezervație. 9.5.3 Plata pentru taxa de administrare va fi mereu percepută de către TravelCar.com din contul bancar al CHIRIAȘULUI preocupat de deschiderea fiecărui dosar care are legătură cu incidentul ce afectează vehiculul. Suma acestei compensații este indicată în lista de costuri și indemnizații de asigurare.
 1. Răspunderea TravelCar.com
10.1 TravelCar.com este responsabil pentru daunele imediate, directe (art. 1231-4 (noul) Cod Civil) și anticipabile (art. 1231-3 (noul) Cod Civil) cauzate de neîmplinirea parțială sau totală a Serviciului TravelCar.com sau a unui contract de rezervare, dovedite de către PROPRIETAR. TravelCar.com nu este în niciun fel responsabil pentru daunele consecutive indirecte inprevizibile, sau cauzate de neîmplinirea parțială sau totală a Serviciului, incluzând costul de obținere a serviciilor de substituire de la Serviciu. 10.2 În orice caz, suma totală a responsabilităților financiare TravelCar.com este limitată sumei totale plătite de către CHIRIAȘ pentru contractul de închiriere în cauză (art.1231-3 (noul) Cod Civil), cu excepția cazului de (i) răni corporale sau (ii) neglijență gravă sau vină frauduloasă a TravelCar.com (art.1231-3 (noul) Cod Civil). UTILIZATORUL poate cere răspunderea TravelCar.com pentru doar un (1) an de la data apariției încălcării în cauză. 10.3 În cazul îndeplinirii imperfecte de către TravelCar.com a serviciilor sub responsabilitatea acestuia (art.1223 (noul) Cod Civil) pentru care CHIRIAȘUL a început să plătească, CHIRIAȘUL poate, după ce a avertizat TravelCar.com, să ceară o reducere proporțională a prețului Serviciului. În această ipoteză, CHIRIAȘUL și TravelCar.com se angajează să negocieze în bună credință un nou preț care, dacă poate fi aplicabil, poate să facă obiectul unui amendament încheiat în cel mult treizeci (30) de zile de la cererea CHIRIAȘULUI. În cazul în care nu se acceptă un amendament în această perioadă, contractul de închiriere va fi reziliat la cererea celei mai diligente dintre cele două părți.
 1. Protecția datelor personale
11.1 Angajamentele TravelCar.com 11.1.1 Conform legislației europene și fraceze despre protecția datelor personale, incluzând Actul nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 cum a fost modificat prin Actul nr. 2004-801 din 6 august 2004 legat de computere, fișiere și libertăți, și Reglementarea 2016/679 din 27 aprilie 2016 (împreună, „Reguli Generale despre Protecția Datelor” sau „GRDP”), TravelCar.com se angajează să colecteze și proceseze datele personale ale membrilor TravelCar.com într-o manieră legală, echitabilă și transparentă, pentru scopuri specificate, explicite și legitimate, după ce a informat fiecare membru TravelCar.com solicitarea consimțământului acestora într-un mod specific acestor condiții de colectare și procesare a datelor personale, pe lângă acceptarea CGU. 11.1.2 Doar TravelCar.com este responsabil pentru procesarea datelor personale pe care le colectează, introduce și procesează în cazul utilizării Serviciului TravelCar.com de către membrii TravelCar.com. Datele colectate de TravelCar.com au intenția de a-i permite lui TravelCar.com să facă Serviciul TravelCar.com valabil pentru beneficiul membrilor TravelCar.com și particularizarea beneficiilor Serviciului TravelCar.com pentru fiecare membru TravelCar.com. Detaliile despre ce cookies colectează TravelCar.com figurează în Articolul 8.8 „Cookies colectați de TravelCar.com”. 11.1.3 Doar TravelCar.com determină scopul și mijloacele pentru procesarea datelor personale a membrilor TravelCar.com operate prin utilizarea Serviciului. 11.2 Dispoziții generale 11.2.1 TravelCar.com a continuat procedeul cu Comitetul National al Informații și Libertății (CNIL) înaintea declarației a proceselor pe care le operează asupra datelor personale privind fiecare membru TravelCar.com, în concordanță cu standardul simplificat nr. 48. Datele indicate ca fiind necesare în formular de către TravelCar.com necesită o completare exactă. Orice lipsă a răspunsului sau un răspuns considerat anormal de către TravelCar.com va rezulta cel mai probabil în respingerea de către TravelCar.com a luării în considerare această cerere de înregistrare ca membru TravelCar.com. 11.2.2 TravelCar.com își rezervă drepturile să transmită datele personale legate de membrii Serviciului TravelCar.com, pentru a respecta o obligație legală, în aplicarea unei hotărâri judecătorești sau a unei autorități administrative independente (de exemplu CNIL). 11.3 Dreptul la acces, rectificare și opoziție 11.3.1 Fiecare membru TravelCar.com are dreptul la acces și rectificare asupra datelor sale personale printr-un mail către TravelCar.com, în afară de datele personale care au fost date către TravelCar.com prin formularul online de membru, care e modificat și actualizat doar de către fiecare Membru TravelCar.com. 11.3.2 Fiecare membru TravelCar.com are dreptul să se opună, oricând și fără plată, folosirii datelor sale personale în scopul prospectării, în particular comerciale, de către TravelCar.com sau de către partenerii săi comerciali. 11.3.3 TravelCar.com își rezervă dreptul să transmită toate sau o parte din datele personale a membrilor Serviciului TravelCar.com pentru beneficiul partenerilor săi contractuali, în scop de marketing. Orice utilizare a datelor personale a membrilor Serviciului TravelCar.com în afară de cele indicate mai sus vor fi supuse înainte unui acord explicit și individual pentru fiecare Membru TravelCar.com 11.4 Date bancare Datele bancare (numărul cardului bancar, data valabilității, pictograma de securitate, etc.) necesare plății pentru a beneficia de Serviciul TravelCar.com sau orice alte beneficii specifice nu sunt colectate de TravelCar.com, ci doar de furnizorul de servicii al modulului de plată online. 11.5 Subcontractarea datelor personale ale membrilor TravelCar.com 11.5.1 Datele personale ale membrilor TravelCar.com sunt stocate și procesate de către TravelCar.com (și subcontractorul său găzduit) pe servere localizate în exclusivitate pe teritoriul Uniunii Europene și nu vor fi supuse transferului în afara Uniunii Europene, cu excepția unei decizii de adecvare a Uniunii Europene (Argentina, Canada, Israel, Noua Zeelandă, Elveția, Uruguay și"Privacy Shield"). 11.5.2 TravelCar.com se preocupă cu procesarea datelor personale ale UTILIZATORULUI, înțeleasă prin Art. 28 aReglementării UE 2016/679 sau Art. 35 a legii nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978. TravelCar.com rămâne responsabil în respect față de fiecare membru pentru îndeplinirea serviciilor încredințate unui subcontractor și asigură, în înțelesul art. 1204 (noul) Cod Civil, observarea strictă a dispozițiilor CGU de către subcontractor. Dacă terța parte garantată de către TravelCar.com nu execută serviciile contractuale sub responsabilitatea TravelCar.com, TravelCar.com poate fi condamnat să plătească o compensație (art.1204 (noul) Cod Civil). În consecință, TravelCar.com ia măsuri pentru a se asigura ca subcontractorul său (i) nu procesează datele membrilor TravelCar.com în alt fel decât în condițiile din CGU, și (ii) nu procesează datele personale ale Membrilor pe care TravelCar.com care nu ar fi prevăzute în contract, cu excepția cazului instrucțiunilor scrise și legitime venite de la TravelCar.com. 11.5.3 În aplicarea art. 28.3.h) para. 2 a Reglementării UE 2016/679, orice nouă cerere pentru procesarea datelor membrilor TravelCar.com de către TravelCar.com sau a subcontractorului său, chiar și în cazuri de declarații exprese de la TravelCar.com, care ar putea rezulta în nerespectarea GRDP, duce la obligația ca TravelCar.com să informeze membrul imediat. Subcontractorul TravelCar.com are dreptul să refuze instrucțiunile de la Travelcar.com care păreau ilegale în înțelesul  Articolelor 82.2 and 82.3 a Reglementării UE 2016/679. 11.5.4 În concordanță cu Articolul 30.1 a Reglementării UE 2016/679 și nu mai târziu de 25 mai 2018, TravelCar.com (și furnizorul de găzduire) se întreprinde să păstreze procesarea datelor personale la zi cu fiecare Membru TravelCar.com, acestea fiind:
 1. a) numele și informațiile de contact a persoanei responsabile cu procesarea și, acolo unde este cazul, a delegatului pentru protecția datelor;
 2. b) scopul procesării;
 3. c) o descriere a categoriilor persoanelor în cauză și a categoriilor de date personale;
 4. d) categoriile recipienților a căror date personale au fost sau vor fi date, incluzând recipienții din țări de lumea a treia sau organizații internaționale;
 5. e) unde este cazul, transferul datelor personale către o țară de lumea a treia sau unei organizații internaționale, incluzând identificarea respectivă;
 6. f) pe cât posibil, termenii limită pentru ștergerea diferitelor categorii de date;
 7. g) pe cât posibil, o descriere generală a măsurilor de siguranță tehnice și organizatorice pentru procesarea datelor membrilor TravelCar.com.
11.6 Notificarea încălcărilor de securitate 11.6.1 În concordanță cu  Art.33.1 și 33.2 al Reglementării UE 2016/679 și cel mai recent din 25 mai 2018, TravelCar.com se întrerinde să informeze fiecare Membru fără întârziere despre orice încălcare a securității datelor personale trimise sau procesate prin Serviciul TravelCar.com când această încălcare presupune, accidental sau ilicit, accesul neautorizat sau dezvăluirea, alterarea, distrugerea sau pierderea datelor, când această încălcare a securității datelor personale „poate să reprezințe un mare risc pentru drepturi și libertate”. TravelCar.com se întreprinde de asemenea să informeze CNIL de orice încălcare a securității datelor personale ale membrilor TravelCar.com în condiții stabilite de lege. 11.6.2 Din 25 mai 2018, în cazul apariției încălcării securității datelor membrilor TravelCar.com, TravelCar.com se întreprinde (i) să ia cât mai curând posibil orice măsură de corecție tehnică adecvată a serviciului pentru a opri încălcarea identificată a securității, în particular pentru a face datele ininteligibile pentru ca orice persoană neautorizată să nu aibă acces și să le aplice datelor legate de încălcarea securității și (ii) să justifice în scris fără întârziere Membrilor TravelCar.com în cauză. 11.7 Figurarea datelor În aplicarea legii nr. 2015-912 „Informație” din 24 iulie 2015 și în cazul în care TravelCar.com ar fi continuat criptarea întregii sau doar unei părți ale datelor membrilor TravelCar.com, TravelCar.com amintește că, sub penalizarea sancțiunilor criminale, „[furnizorii de servicii] care furnizează criptologie cu scopul de asigurare a funcționării privatizării trebuie să depună în 72 de ore agenților [a serviciilor de inteligență specializate], la cererea lor, convențiile care permit decriptarea datelor prelucrate prin intermediul serviciilor pe care le-au furnizat. Agenții [serviciilor de inteligență specializate] pot cere furnizorilor [serviciile de criptologie] să implementeze aceste convenții în 72 de ore în afara cazului în care [furnizorul de servicii de criptologie] demonstrează că nu poate îndeplini aceste cerințe”. 11.8 Cookie-uri colectate de TravelCar.com 11.8.1 Indiferent dacă sunteți Vizitator sau Membru TravelCar.com, pe durata navigării dvs. pe site-ul TravelCar.com, TravelCar.com poate colecta informații prin utilizarea de cookie-uri. Unele date legate de caracteristicile sistemului de operare, de browserul sau de dispozitivul (calculator, tabletă sau telefon mobil) pe care le utilizați, altele sunt legate de locația dvs. (inclusiv adresa IP) sau interacțiunea dvs. cu site-ul TravelCar.com (numărul de vizite pe site, paginile vizitate, rezervările făcute, reclame pe care dați clic, etc.). 11.8.2 Cookie-uri apot avea diferite scopuri, cum ar fi: (i) îmbunătățirea navigării dvs. pe site-ul TravelCar.com și dispozițiile serviciilor pe care dvs. le-ați solicitat (de exemplu, autentificarea pentru a vă accesa contul, etc.). Acestea sunt așa-numitele cookie-uri „funcționale”. (ii) măsurarea audienței TravelCar.com pentru a îmbunătăți performanța. Acestea sunt așa-numitele cookie-uri „analitice”. (iii) publicitate orientată și personalizarea conținutului prezentat dvs. Acestea sunt așa-numitele cookie-uri „publicitate”. (iv) butoanele de distribuire pe „rețelele sociale”. Acestea sunt așa-numitele cookie-uri „rețele sociale”. Aceste cookie-uri sunt fie direct implementate de TravelCar.com, sau propuse prin parteneri (editori de soluții de măsurare a audienței, agenții de publicitate și rețele de socializare în particular). 11.8.3 Partenerii TravelCar.com pot elibera cookie-uri pe care ei le operează și controlează direct. Emisia și/sau utilizarea cookie-uri de către aceste terțe părți este supusă politicilor specifice acestor terțe părți, care au promis către TravelCar.com că respectă legea de Informație și Libertate. Emiterea acestor cookie-uri și colectarea acestor date nu permit partenerilor TravelCar.com să vă identifice personal. Informațiile transmise de către cookie-uri sunt doar cele legate de paginile consultate, excluzând oricare alte informații. 11.8.4 În orice moment, puteți obiecta salvarea cookie-urilor prin configurarea browserului dvs. (Internet Explorer, Safari, Firefox, etc.). Puteți schimba cu ușurință setările browserului dvs. în așa încât cookie-urile să fie salvate pe dispozitivul dvs. sau respinse fie sistematic fie în funcție de emitentul acestora, sau să fiți informat în momentul în care un cookie este posibil să fie salvat în dispozitivul dvs., pentru a vă permite să acceptați sau să refuzați. 11.8.5 Dacă ați acceptat ca browserul dvs. să salveze cookie-uri pe dispozitivul dvs., TravelCar.com (și potențialii săi furnizori) va putea să se ocupe cu datele dvs. de navigare. Dacă respingeți toate cookie-urile, este posibil să nu puteți folosi întregul serviciu TravelCar.com, care necesită să fiți logat sau identificat, și nu veți mai avea posibilitatea să vă personalizați Serviciul TravelCar.com de pe site-ul TravelCar.com.
 1. Specificul serviciului "Le Pass"
Abonarea la serviciul Le Pass este supusă acelorlași reguli generale ca cele ale serviciului de închiriere. Acestea sunt regulile în plus:
 • Înregistrarea pentru serviciul Le Pass necesită validarea următoarelor documente: carte de identitate, permis de conducere, formularul de membru completat și dovada pentru ședere mai mică de 3 luni.
 • În momentul abonării la acest serviciu, clientul plătește suma pentru prima plată lunară și să depoziteze 500 € care vor fi returnați când se dezabonează de la serviciu.
 • Dezabonarea trebuie stipulată de către CHIRIAȘ printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire către următoarea adresă: TravelCar, 45 Rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Paris. Orice terminare va avea loc la 30 de zile după primirea scrisorii recomandate cu confirmare de primire care declară dorința de anulare a abonamentului. Luna curentă și luna notificării vor fi debitate din contul CHIRIAȘULUI.
 • În caz de nerespectare a Condițiilor Generale de Utilizare ale serviciului, TravelCar.com va avea dreptul să încheie abonamentul CHIRIAȘULUI în mod unilateral, și prin urmare, interzicerea imediată a accesului CHIRIAȘULUI  căre serviciu, fără a înapoia banii pentru plata lunii în curs și cu o taxă pentru luna notificării.

IV - Scale of additional costs:

IV – Lista costurilor suplimentare: Costuri de curățare: de la 15 € la 50 €, în funcție de starea de curățenie la returnare Șofer adițional: 9,9 0€ pe zi Costuri de gestionare pentru încălcarea Codului Rutier sau a parcării ilegale: 15 € Facturare pentru nerespectarea instrucțiunii „nu fumați”: 100 € Cost carburant: diesel = 2€ și benzină fără plumb super = 1,60 € Pierderea ecusonului pentru intrarea și ieșirea din parcare: 200€ Costul inspecției de către un agent sau partener TravelCar: 10€
Costuri pentru administrarea incidentelor
Suma daunelor = 49€ = 100€ > 100€
Costuri de gestionare. 10€ 20€ 50€
Costuri de returnare
Doar pentru agenții Pariziene 50€
De către o terță parte nedeclarată în contract 300€
Returnare întârziată peste 60 min (15€/oră) 15€ per hour
Cost pentru neresturnare și/sau abandonare 150€
Garanții opționale
Asigurare completă 5€/zi
Asigurare completă + răscumpărarea deductibilelor 13€/zi
Facturare pentru kilometri în plus
Preț fără opțiune 1.00/km parcurs
Opțiune de 50 km în plus pe zi de la 9€ la 13€ în funcție de model
Opțiune de 150 km în plus pe zi de la 19€ la 29€ în funcție de model
Accesorii/echipamente
GPS 7€/zi
În cazul pierderii sau furtului senzorului 100€
În cazul pierderii sau furtului încărcătorului 20€
În cazul pierderii sau furtului monturii senzorului 20€
Pernă care se înalță 4 €/zi (max 40 €)
În cazul pierderii sau furtului 50€
Scaun auto 7€/zi
În cazul pierderii sau furtului 100€
Plantare 1 copac = 2,5 € Livrare la terminalele de aeroport = 40 € Depozit = de la 800 € la 1,200 €, depinde de categorie În cazul daunelor rezultate din închiriere, daunele suferite de vehiculul menționat vor fi facturate la o sumă fixă în funcție de tabelul de mai jos:
Min. Economical Compact Family Grand Tourism
Daune < 2011 > 2011 < 2011 > 2011 < 2011 > 2011 < 2011 > 2011 < 2011 > 2011
Lateral
Întreaga oglindă retrovizoare 175€ 217€ 275€ 300€ 283€ 317€ 294€ 364€ 355€ 420€
Carcasa oglinzii retrozivoare 72€ 94€ 107€ 122€ 113€ 128€ 125€ 145€ 156€ 182€
Sticla oglinzii retrovizoare 29€ 54€ 56€ 78€ 61€ 86€ 66€ 92€ 78€ 112€
Capac rezervor combustibil 158€ 172€ 167€ 192€ 189€ 198€ 215€ 225€ 238€ 265€
Lipsă stick 42€ 98€ 104€ 109€ 115€ 118€ 125€ 136€ 158€ 172€
Încuietori mașină 75€ 92€ 96€ 106€ 105€ 112€ 119€ 156€ 123€ 175€
Repeater aripă sau oglindă retrovizoare 19€ 23€ 26€ 29€ 33€ 37€ 42€ 48€ 45€ 62€
Față
FR optical 172€ 190€ 201€ 210€ 223€ 243€ 283€ 312€ 423€ 529€
Far pentru ceață 98€ 102€ 118€ 131€ 127€ 139€ 132€ 164€ 159€ 182€
Ștergătoare parbriz 37€ 37€ 44€ 44€ 46€ 46€ 54€ 54€ 56€ 56€
Spate
Unitate de lumini 75€ 83€ 79€ 87€ 83€ 92€ 89€ 105€ 131€ 179€
Ștergătoare parbriz 24€ 24€ 25€ 25€ 27€ 27€ 28€ 28€ 34€ 34€
Interior
Reparare scaune, arsuri de covoare 95€ 95€ 95€ 95€ 95€ 95€ 95€ 95€ 95€ 95€
Brighetă de țigări 25€ 25€ 25€ 29€ 35€ 39€ 42€ 46€ 44€ 50€
Scrumieră 31€ 36€ 34€ 42€ 39€ 47€ 45€ 51€ 58€ 62€
Unitate radio GPS 190€ 270€ 400€ 450€ 490€ 530€ 580€ 670€ 950€ 1200€
Miros de tutun 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€
Raftul din spate 78€ 92€ 97€ 104€ 145€ 162€ 178€ 248€ 235€ 280€
Roată
Jantă metalică defectă 75€ 90€ 109€ 118€ 130€ 142€ 150€ 129€ 182€ 200€
Jantă aluminiu defectă 98€ 105€ 109€ 115€ 146€ 160€ 182€ 180€ 199€ 205€
Capac de roată 18€ 25€ 29€ 31€ 34€ 36€ 37€ 42€ 51€ 60€
Anvelopă 116€ 122€ 119€ 134€ 150€ 154€ 168€ 172€ 223€ 250€
Altele
Aerial 19€ 22€ 26€ 27€ 34€ 36€ 39€ 43€ 48€ 51€
Placă de înregistrare metalică 22€ 22€ 22€ 22€ 22€ 22€ 22€ 22€ 22€ 22€
Placă de înregistrare din plexiglas 29€ 29€ 29€ 29€ 29€ 29€ 29€ 29€ 29€ 29€
Parbriz spart sau ciobit 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€
Cheie 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€
ADÂNCITURĂ SAU ZGÂRIERE A CAROSABILULUI VALOARE CONFORM AJUSTORULUI